Dokumenty

Název Popis Datum vytvoření Akce
Výroční zpráva 2016/2017 03/09/2020 Otevřít soubor
Výroční zpráva 2017/2018 03/09/2020 Otevřít soubor
Výroční zpráva 2018/2019 03/09/2020 Otevřít soubor
Žádost o vrácení přeplatku, školní jídelna 03/09/2020 Otevřít soubor
Provozně sanitační řád 03/09/2020 Otevřít soubor
Provozní řád tělocvičny 03/09/2020 Otevřít soubor
Provozní řád tělocvičny 03/09/2020 Otevřít soubor
Provozní řád školy 03/09/2020 Otevřít soubor
Žádost o přijetí žáka do jiné školy 03/09/2020 Otevřít soubor
Žádost o přestup žáka z jiné školy 03/09/2020 Otevřít soubor
Žádost o uvolnění z vyučování 03/09/2020 Otevřít soubor
Výroční zpráva o poskytování informací 03/09/2020 Otevřít soubor
Dodatek ke školnímu řádu platný od 12. 10. 2020 03/11/2020 Otevřít soubor
Koncepce ZŠ Porubská 832/12 06/11/2020 Otevřít soubor
Žádost o uvolnění z TV 02/12/2020 Otevřít soubor
Vyhodnocení dotazníků k distančnímu vzdělávání - žáci 22/12/2020 Otevřít soubor
Vyhodnocení dotazníků k distančnímu vzdělávání - rodiče 22/12/2020 Otevřít soubor
Dodatek č. 2 ke Školnímu řádu ZŠ Porubská 832 účinnému od 18. 1. 2021, 1. část 18/01/2021 Otevřít soubor
Dodatek č. 2 ke Školnímu řádu ZŠ Porubská 832 účinnému od 18. 1. 2021, 2. část 18/01/2021 Otevřít soubor
Příloha školního řádu č. 1 - Váhy známek, platná od 1. 9. 2021 20/01/2021 Otevřít soubor
Příloha školního řádu č. 2 - Výchovná opatření, platná od 1. 9. 2019 20/01/2021 Otevřít soubor
Výroční zpráva 2019/2020 15/03/2021 Otevřít soubor
Výroční zpráva o poskytování informací 16/03/2021 Otevřít soubor
Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku 20/04/2021 Otevřít soubor
Výroční zpráva o poskytování informací 2020 09/08/2021 Otevřít soubor
Výzva na vypracovní cenové nabídky 17/08/2021 Otevřít soubor
Rozpočet 17/08/2021 Otevřít soubor
Příloha č. 1. Návrh smlouvy 17/08/2021 Otevřít soubor
Příloha č. 2. - krycí list 17/08/2021 Otevřít soubor
Výzva k podání nabídky 17/08/2021 Otevřít soubor
Příloha č. 1. kupní smlouva 17/08/2021 Otevřít soubor
Příloha č. 2. - Krycí list nabídky 17/08/2021 Otevřít soubor
Žádost o uvolnění žáka ze ŠD 25/08/2021 Otevřít soubor
Vnitřní řád školní jídelny platný od 1. 9. 2021 26/08/2021 Otevřít soubor
ŠD žádost o ukončení docházky do ŠD 06/10/2021 Otevřít soubor
Žádost o povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu 06/10/2021 Otevřít soubor
Informace o přijímacím řízení na SŠ 10/01/2022 Otevřít soubor
Školní řád 10/02/2022 Otevřít soubor
Školní vzdělávací plán úvod 04/03/2022 Otevřít soubor
Informace k zápisu do 1. ročníku 2022/2023 09/03/2022 Otevřít soubor
Přihláška k talentovým zkouškám z TV - nově příchozí žáci do ZŠ 13/04/2022 Otevřít soubor
Přihláška k talentovým zkouškám z TV - žáci ZŠ Porubská 13/04/2022 Otevřít soubor
Přihláška rybářské závody 05/05/2022 Otevřít soubor
Skůl is cool_4 31/05/2022 Otevřít soubor
Časopis 31/05/2022 Otevřít soubor
Výroční zpráva o poskytování informací 2021 Výroční zpráva o poskytování informací 2021 31/05/2022 Otevřít soubor
Výroční zpráva 2020/2021 01/06/2022 Otevřít soubor
Přihláška ke stravování ve školní jídelně Přihláška ke stravování ve školní jídelně 09/08/2022 Otevřít soubor
Výroční zpráva o poskytování informací 2020 22/08/2022 Otevřít soubor
Výroční zpráva o poskytování informací 2021 22/08/2022 Otevřít soubor
Výběrové řízení ICT 2022 Výběrové řízení ICT 2022 23/08/2022 Otevřít soubor
Výběrové řízení ICT - příloha č. 1 - kupní smlouva Výběrové řízení ICT - příloha č. 1 - kupní smlouva 23/08/2022 Otevřít soubor
Výběrové řízení ICT 2022 - příloha č. 2 - Krycí list 23/08/2022 Otevřít soubor
Výběrové řízení ICT 2022 - příloha č. 3 - Specifikace 23/08/2022 Otevřít soubor
Odpověď dle paragrafu 106 - 2021 25/08/2022 Otevřít soubor
Dodatek ke školnímu řádu platný od 1. 9. 2022 02/09/2022 Otevřít soubor
Rozhodnutí zadavatele o výběru ICT 2022 Rozhodnutí zadavatele o výběru ICT 2022 06/09/2022 Otevřít soubor
Výroční zpráva 2021/2022 Výroční zpráva 2021/2022 21/09/2022 Otevřít soubor
Školní vzdělávací plán 22/09/2022 Otevřít soubor
ŠVP 1. stupeň ŠVP 1. stupeň 26/09/2022 Otevřít soubor
ŠVP - 2. stupeň ŠVP - 2. stupeň 26/09/2022 Otevřít soubor
Online veletrh středních škol 2022/2023 04/10/2022 Otevřít soubor
Skůl is cool č. 2 11/10/2022 Otevřít soubor
Přijímací řízení pro uchazeče 11/10/2022 Otevřít soubor
Přijímací řízení pro uchazeče s SVP 11/10/2022 Otevřít soubor
Termíny přijímacího řízení 11/10/2022 Otevřít soubor
Celkové informace ohledně přijímacího řízení 11/10/2022 Otevřít soubor
Pozvánka na veletrh středních škol 20/10/2022 Otevřít soubor
Rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí přehledu mimořádných odměn 03/11/2022 Otevřít soubor
Skůl is cool 3. vydání Skůl is cool_3 01/12/2022 Otevřít soubor
Výroční zpráva o poskytování informací 2022 10/01/2023 Otevřít soubor
Skůl is cool_4 10/02/2023 Otevřít soubor
Zápisový lístek 23/03/2023 Otevřít soubor
Žádost o odklad PŠD 23/03/2023 Otevřít soubor
Žádost o zápis do 1. ročníku 23/03/2023 Otevřít soubor
Informace k zápisu 2023/2024 Informace k zápisu 2023/2024 27/03/2023 Otevřít soubor
Skůl is cool 5. vydání 04/04/2023 Otevřít soubor
Přihláška - rybářské závody Přihláška - rybářské závody 24/04/2023 Otevřít soubor
Oznámení pro zákonného zástupce Oznámení pro zákonného zástupce 13/06/2023 Otevřít soubor
Kandidátní lístek Kandidátní lístek 13/06/2023 Otevřít soubor
Příloha č.1 - kupní smlouva 03/08/2023 Otevřít soubor
Příloha č.1 - Položkový rozpočet_kupní smlouvy 03/08/2023 Otevřít soubor
Příloha č.2 - Krycí list nabídky 03/08/2023 Otevřít soubor
Výběrové řízení ICT 2023 Výběrové řízení ICT 2023 14/08/2023 Otevřít soubor
Dodatek č. 4 ke Školnímu řádu ZŠ Porubská 832 účinnému od 1.9.2019 01/09/2023 Otevřít soubor
Příloha č.1_Kupní smlouva 05/09/2023 Otevřít soubor
Příloha č.1_Položkový rozpočet kupní smlouvy 05/09/2023 Otevřít soubor
Příloha č.2_Kryci list nabídky 05/09/2023 Otevřít soubor
Volby do Školské rady na volební období 2023 - 2026 07/09/2023 Otevřít soubor
Týdenní žádanka o uvolnění žáka z ŠD 15/09/2023 Otevřít soubor
Přihláška ke stravování 15/09/2023 Otevřít soubor
ŠVP DODATEK č. 1_DIGI 17/09/2023 Otevřít soubor
Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny 26/09/2023 Otevřít soubor
Vnitřní řád školní jídelny Vnitřní řád školní jídelny 26/09/2023 Otevřít soubor

Zřizovatel

Za podpory

Partneři školy