Dokumenty

Název Popis Datum vytvoření Akce
Výroční zpráva 2016/2017 03/09/2020 Otevřít soubor
Výroční zpráva 2017/2018 03/09/2020 Otevřít soubor
Výroční zpráva 2018/2019 03/09/2020 Otevřít soubor
Žádost o vrácení přeplatku, školní jídelna 03/09/2020 Otevřít soubor
Provozně sanitační řád 03/09/2020 Otevřít soubor
Provozní řád tělocvičny 03/09/2020 Otevřít soubor
Provozní řád tělocvičny 03/09/2020 Otevřít soubor
Provozní řád školní jídelny 03/09/2020 Otevřít soubor
Řád školní družiny 03/09/2020 Otevřít soubor
Provozní řád školy 03/09/2020 Otevřít soubor
Žádost o přijetí žáka z jiné školy 03/09/2020 Otevřít soubor
Žádost o přestup žáka z jiné školy 03/09/2020 Otevřít soubor
Žádost o uvolnění z TV 03/09/2020 Otevřít soubor
Přihláška k talentovým zkouškám z TV 03/09/2020 Otevřít soubor
Výroční zpráva o poskytování informací 03/09/2020 Otevřít soubor
Školní řád 11/09/2020 Otevřít soubor
Dodatek ke školnímu řádu platný od 12. 10. 2020 03/11/2020 Otevřít soubor
Výroční zpráva 2019/2020 03/11/2020 Otevřít soubor
Školní vzdělávací plán platný pro 3, 4, 5, 8 a 9. ročník 06/11/2020 Otevřít soubor
ŠVP platné pro 1. a 2. ročník AJ 06/11/2020 Otevřít soubor
ŠVP platné pro 1. a 2. ročník ČJ 06/11/2020 Otevřít soubor
ŠVP platné pro 1. a 2. ročník M 06/11/2020 Otevřít soubor
ŠVP platné pro 1. a 2. ročník HV 06/11/2020 Otevřít soubor
ŠVP platné pro 1. a 2. ročník PČ 06/11/2020 Otevřít soubor
ŠVP platné pro 1. a 2. ročník PRV 06/11/2020 Otevřít soubor
ŠVP platné pro 1. a 2. ročník TV 06/11/2020 Otevřít soubor
ŠVP platné pro 1. a 2. ročník VV 06/11/2020 Otevřít soubor
ŠVP platné pro 6. a 7. ročník AJ 06/11/2020 Otevřít soubor
ŠVP platné pro 6. a 7. ročník ČJ 06/11/2020 Otevřít soubor
ŠVP platné pro 6. a 7. ročník D 06/11/2020 Otevřít soubor
ŠVP platné pro 6. a 7. ročník F 06/11/2020 Otevřít soubor
ŠVP platné pro 6. a 7. ročník HV 06/11/2020 Otevřít soubor
ŠVP platné pro 6. a 7. ročník INF 06/11/2020 Otevřít soubor
ŠVP platné pro 6. a 7. ročník M 06/11/2020 Otevřít soubor
ŠVP platné pro 6. a 7. ročník NJ 06/11/2020 Otevřít soubor
ŠVP platné pro 6. a 7. ročník PČ 06/11/2020 Otevřít soubor
ŠVP platné pro 6. a 7. ročník Ppis 06/11/2020 Otevřít soubor
ŠVP platné pro 6. a 7. ročník RJ 06/11/2020 Otevřít soubor
ŠVP platné pro 6. a 7. ročník TV 06/11/2020 Otevřít soubor
ŠVP platné pro 6. a 7. ročník VO 06/11/2020 Otevřít soubor
ŠVP platné pro 6. a 7. ročník VkZ 06/11/2020 Otevřít soubor
ŠVP platné pro 6. a 7. ročník VV 06/11/2020 Otevřít soubor
ŠVP platné pro 6. a 7. ročník Z 06/11/2020 Otevřít soubor
Koncepce ZŠ Porubská 832/12 06/11/2020 Otevřít soubor

Zřizovatel

Za podpory

Partneři školy