• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Školní hřiště

Vytvořeno dne . Publikováno v sekci Škola

Školní hřiště bylo slavnostně otevřeno dne 31.5.2011 za přítomnosti delegátů MO Poruby a několikanásobného
olympionika Tomáše Dvořáka. Hřiště slouží přednostně pro sportovní činnost ZŠ Porubské 832 a ZŠ Generála Škarvady. 
Následně je správa hřiště zajišťována správcem po předchozí telefonické dohodě.

Více info, včetně kontaktů na odkazu níže.

rad

 hriste

 

šk h

 

 

 

 

Školská rada

Vytvořeno dne . Publikováno v sekci Škola

V roce 2005 byla na naší škole zřízena školská rada. Je to orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, 
pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. 

Má šest členů. Dva zástupce jmenoval zřizovatel, dva zástupci volili zákonní zástupci a dva volili pedagogičtí
pracovníci školy. Členová školské rady se scházejí dvakrát až třikrát.

ŠVP

Vytvořeno dne . Publikováno v sekci Škola

CHARAKTERISTIKA ŠVP

Zaměření školy

ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV a z koncepce, která vznikla dlouhodobou snahou o inovaci pedagogického procesu, snahou využít nové metody a formy práce, do úvahy byly brány i tradice školy a její specifika, která ji odlišují od ostatních. Základní škola Porubská 832 se již od 70. let 20. století zaměřila na výchovu sportovně nadaných dětí i těch, pro které je pohyb přirozenou součástí života.

Naším sportem zaslíbeným se stala atletika. Na výchově talentovaných atletů dlouhodobě spolupracujeme se sportovním oddílem Atletika Poruba. Důraz klademe na všestranný rozvoj osobnosti každého jedince, propagujeme myšlenku trvalého ovlivňování jeho zdraví.

„Non scholae, sed vitae discimus.“
Neučíme se pro školu, ale pro život.
Seneca

Naše škola je otevřená všem dětem, rodičům i celé veřejnosti a to nejen obsahem vzdělání, respektováním žáka jako samostatné osobnosti, širokou nabídkou zájmových útvarů, diferencovaným přístupem k žákům, společnými prožitky učitelů, žáků i rodičů, tak i zapojením školy do veřejného života ve městě, tvůrčím přístupem k práci, podporou samostatného rozhodování a myšlení žáků, spřízněnost s přírodou a jejími zákony.

Významné je i úsilí školy o prohloubení jazykových dovedností dětí, zvláště je důraz kladen na využití jazyka v praxi. Důraz klademe i na informační a komunikační technologie, jejichž využívání by se mělo stát pro absolventy naší školy běžné. Žáci využívají multimediální pracovny vybavené mimo jiné i interaktivními tabulemi.

Za velmi důležité považujeme i snahu o naznačení cesty ke zdravému životnímu stylu, o jeho uplatňování v běžném životě. Snažíme se podnítit v dětech zájem o estetické a kulturní prožitky, o veřejné věci, které se jich bezprostředně týkají.

Program sleduje rozvíjení klíčových kompetencí žáků, důležitých pro život každého jedince, propojujících navzájem více vzdělávacích oblastí a oborů a tvořících základ celkové vzdělanosti žáků.

Školní vzdělávací program klade důraz na všestranný rozvoj osobnosti každého žáka. Pro zdárný vývoj dětí je důležité i zařazení dětí s poruchami učení do běžné výuky, individuální práce s nimi.

Důležitou úlohu plní v oblasti vzdělávání žáků činnost školní družiny a  jejich zájmové aktivity.

Dokument ŠVP "Škola plná života a sportu" je k nahlédnutí v kanceláři školy.

Škola

Vytvořeno dne . Publikováno v sekci Škola

Naše základní škola se již od 70. let minulého století zaměřuje na výchovu dětí, pro které je sportování a pohyb přirozenou součástí života. Naším sportem zaslíbeným se stala atletika.

Ne jinak tomu je i v současnosti. V rámci nově vytvořeného školního vzdělávacího programu "Skola plná života a sportu", se snažíme o to, aby se stala tělesná kultura přirozenou náplní všedního dne našich žáků i v přetechnizovaném 21.století.

Náš ŠVP klade velký důraz na sportování a pohybové aktivity našich žáků v rámci tělesné i mimoškolní výchovy. Všichni žáci ZŠ Porubská 832 absolvují v rámci výuky 3-4 hodiny tělesné výchovy týdně, prvňáčci mají 3 hodiny týdně.

V každém ročníku máme vytvořenu jednu sportovní třídu pro talentované žáky zaměřenou na atletiku, v ostatních třídách probíhá zvýšená všestranná výuka TV.

Na výchově talentovaných atletů dlouhodobě spolupracujeme s porubským atletickým oddílem Atletika Poruba.

Revize ICT sítě

Vytvořeno dne . Publikováno v sekci Škola

Vážení rodiče, z důvodu revize ICT sítě, která se uskuteční ve dnech 12.9. a 15.9. 2014 nebude možná e-mailová komunikace se školou, školní družinou a školní jídelnou.

V těchto dnech nebude probíhat prodej stravného.

Mgr. Hana Petrová
ředitelka školy

Organizace školního roku 2018/2019

Vytvořeno dne . Publikováno v sekci Škola

Školní vyučování

3. 9. 2018 - 28. 6. 2019 období školního vyučování
31. 1. 2019 ukončení 1. pololetí
28. 6. 2019 ukončení 2. pololetí
1. 4. 2019 zápis do prvních tříd od 12.00 hod. do 17.00 hod.
2. 4. 2019 zápis do prvních tříd od 14.00 hod. do 16.00 hod.

Prázdniny

29. 10. a 30. 10. 2018 podzimní prázdniny
22. 12. 2018 - 2. 1. 2019 vánoční prázdniny
1. 2. 2019 pololetní prázdniny
4. 2. - 10. 2. 2019 jarní prázdniny
18. 4. 2019 velikonoční prázdniny
29. 6. - 1. 9. 2019 hlavní prázdniny

Termíny třídních schůzek

Pondělí 3. 9. 2018 třídní schůzka 1. tříd 16.00 hodin
úterý 18. 9. 2018 třídní schůzky 2. - 9. ročník I. stupeň 16.00 hodin
II. stupeň 16.30 hodin
úterý 6. 11. 2018 konzultace třídních učitelů s rodiči I. stupeň 16.00 hodin
II. stupeň 16.30 hodin
úterý

15. 1. 2019

třídní schůzky I. stupeň 16.00 hodin
II. stupeň 16.30 hodin
úterý

9. 4. 2019

konzultace třídních učitelů s rodiči I. stupeň 16.00 hodin
II. stupeň 16.30 hodin
úterý 4. 6. 2019 třídní schůzky I. stupeň 16.00 hodin
II. stupeň 16.30 hodin

DALŠÍ SCHŮZKY

úterý 15. 1. 2019    Schůzka s rodiči vycházejících žáků 16.00 hod.
úterý 28. 5. 2019    Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků 17.00 hod.
úterý 18. 6. 2019    Schůzka s rodiči budoucích žáků 6. A třídy    17.00 hod.
čtvrtek 27. 6. 2019    Slavnostní vyřazování žáků 9. ročníků 16.00 hod.

Pedagogické rady

začátek školního roku 3. 9. 2018 10.00 hodin
1. čtvrtletí 27. 11. 2018 14.00 hodin
2. čtvrtletí 22. 1. 2019 14.00 hodin
3. čtvrtletí 16. 4. 2019 14.00 hodin
4. čtvrtletí 11. 6. 2019 14.00 hodin

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Aktuální počasí

Zataženo

0°C

Ostrava

Zataženo

Vlhkost: 80%

Vítr: 19.31 km/h

Statistika přístupů

Dnešní návštěvy 159

Včerejší návštěvy 81

Návštěvy tento měsíc: 1182

Celkový počet návštěv: 115474