• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Logolink OP VVV hor barva cz

Hry bez hranic

Vytvořeno dne . Publikováno v sekci Uncategorised

„Hry bez hranic“, název, který stírá pomyslné hranice mezi školou a mateřskou školou. Již několik let spolupracuje naše školní družina s mateřskou školou V Zahradách.

Jak nám můžete pomoci

Vytvořeno dne . Publikováno v sekci Uncategorised

Staňte se členem Klubu rodičů a přátel při ZŠ Porubská 832

Je to jednoduché! Členský příspěvek ve výši minimálně 300 Kč na rodinu a školní rok můžete zaplatit v hotovosti prostřednictvím třídního učitele, na třídních schůzkách. Děkujeme!

Naši činnost můžete podpořit:

 • Aktivní účastí na přípravě a organizování našich akcí
 • Nápady na další projekty, kterými je možné získat prostředky na činnost klubu
 • Nabídkou vašich profesních zkušeností

Sponzorským darem - číslo účtu je 262912325/5500 Sponzorskou smlouvu Vám rádi připravíme.

Kontaktovat nás můžete přes své třídní důvěrníky nebo přijďte na nejbližší schůzku Rady Klubu.

Přivítáme Vaši pomoc, ať už bude jakákoliv. Děkujeme.

Družina

Vytvořeno dne . Publikováno v sekci Uncategorised

Vedoucí školní družiny

Milena Jedličková
731 501 306
milena.jedlickova@zsporubska.cz

Krédem naší školní družiny je: vstřícnost, laskavost, pochopení a profesionalita.

Školní družina při ZŠ Porubská 832 je vedena a pojímána jako otevřený systém spolupráce vychovatelek s rodiči, s různými institucemi a zájmovými útvary.

Spolupracujeme:

Velmi úzce s třídními učiteli vašich dětí, s trenéry, s rodiči, Stanicí mladých přírodovědců, Penzionem Astra na ul. I. Sekaniny, Azylovým domem pro matku a dítě na ulici Dělnické, ÚMOb Poruba, s KMO na ulici Podroužkova aj.

Informace pro rodiče:

Jak přihlásit dítě do školní družiny?

 • vyzvednout si přihlášku u vedoucí školní družiny
 • řádně ji vyplnit včetně osob, které budou dítě vyzvedávat (určete raději více osob pro případ své nepřítomnosti nebo nenadálé situace např. onemocnění dítěte)
 • na telefonické zavolání dítě nebude v žádném případě vydáno
 • upozornit na změněný zdravotní stav nebo jiný handicap dítěte

Provoz školní družiny:

1. Ranní družina: od 6.00 - 7.45 hod. kdy děti přecházejí do vyučování. Ranní družina je určena pouze dětem, jejichž rodiče začínají brzy ráno pracovat!

2. Odpolední provoz ŠD začíná v 11.30 hod.

3. Od 11.30 hod. do 16.30 hod. je příchod do ŠD umožněn pouze hlavním vchodem a po předložení kartičky ŠD.
    Mezi 14.00 hod. až 15.00 hod. uvolníme děti po vzájemné domluvě se zákonným zástupcem.

4. Provoz školní družiny končí v 16.30 hod.

Platba školní družiny:

Úplata za zájmové vzdělávání je stanovena na částku 130 Kč měsíčně a platí se předem.
Školné vybírá p. vych. Mgr. V. Helešicová v předem dohodnutých termínech. Lze zaplatit na pololetí 650,- Kč nebo na celý školní rok 1300,- Kč v hotovosti.

Personální obsazení:

Milena Jedličková
Mgr. Vladimíra Helešicová
Soňa Pavelková
Eva Glombová
Zoja Škarková
Bc. Jaroslava Kočířová

 

 

Kontaktní informace

Vytvořeno dne . Publikováno v sekci Uncategorised

Adresa:

Základní škola Porubská 832
Porubská 12/832
708 00 Ostrava - Poruba

Kontakty:

skola@zsporubska.cz
+420 596 911 496

Ředitelka školy

Mgr. Hana Petrová
reditel@zsporubska.cz
+420 730 156 733

Zástupci ředitelky školy

Ing. Kateřina Lisztwanová - zástupknyně ředitelky školy pro 1. stupeň, statutární zástupce
katerina.lisztwanova@zsporubska.cz
+420 731 501 301, 596 911 496Mgr. Vladimír Štalmach - zástupce ředitelky školy pro 2. stupeň 
vladimir.stalmach@zsporubska.cz
+420 731 501 301, 596 911 496

Ekonomka školy

Ing. Yvona Fidzinská
yvona.fidzinska@zsporubska.cz
+420 731 501 303

Referentka školy

Silvie Skopalová
silvie.skopalova@zsporubska.cz
+420 731 501 302

Bezpečnostní referentka školy

Petra Kwašná
petra.kwasna@zsporubska.cz
+420 731 501 302

Vedoucí školní družiny

Milena Jedličková
milena.jedlickova@zsporubska.cz
+420 731 501 306

Vedoucí školní jídelny

Klára Benová
klara.benova@zsporubska.cz
+420 731 501 304

Veronika Janečková 
veronika.janeckova@zsporubska.cz

Úřední hodiny podatelny
7.30 - 8.00 hodin
9.40 - 10.00 hodin
13.00 - 14.00 hodin

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Statutární město Ostrava uzavřelo smlouvu s KLIMUS & PARTNERS s.r.o., IČ 033 73 444, se sídlem Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, zastoupena Mgr. Romanem Klimusem

E-mail: roman@klimus.cz

Tel. číslo: +420 602 705 686

Fakturační údaje

Základní škola, Ostrava-Poruba, Porubská 832, příspěvková organizace
Porubská 12/832, Ostrava - Poruba, PSČ 708 00

IČ:  709 84 743

Účet: Česká spořitelna - č.ú. 1649339329/0800

Identifikátor datové schránky: ID datové schránky: aqxmqwc

Sponzoring

Vytvořeno dne . Publikováno v sekci Uncategorised

Chtěli bychom Vás vážení rodiče, občané a podnikatelé, kterým není lhostejný vývoj našich dětí, oslovit a požádat vás o finanční nebo materiální pomoc. Pro naše žáky bychom rádi vytvořili pěkné a podnětné prostředí. Výuka ale vyžaduje nemalé finanční prostředky a možnosti zřizovatele jsou omezené. Uvítáme sponzoring nejenom finanční, ale i materiální (kancelářské a výtvarné potřeby, sportovní pomůcky aj.). Finanční dary věnované nám si mohou soukromí podnikatelé zahrnout do nákladů a tím si snížit základ daně ze zisku. Za jakoukoli finanční či věcnou pomoc předem děkujeme.

Při předání daru samozřejmě dostanete oficiální darovací smlouvu se všemi náležitostmi, které k ní patří. V případě zájmu se obraťte na vedení školy nebo třídní učitele.

Dummy Content

Vytvořeno dne . Publikováno v sekci Uncategorised

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Typography

Vytvořeno dne . Publikováno v sekci Uncategorised

You can create some beautiful content by using some simple HTML elements. The Warp theme framework offers some neat styles for all HTML elements and a great set of CSS classes to style your content. Basic HTML is very easy to learn and this small guide shows you how to use all styles provided by the Warp framework.

Basic HTML Elements

Here is a short demonstration of text-level semanticts. The <p> element creates a new paragraph. It will have some space before and after itself. To turn your text into hypertext just use the <a> element.

Text-Level Semantics

You can emphasize text using the <em> element or to imply any extra importance the <strong> element. Highlight text with no semantic meaning using the <mark> element. Markup document changes like inserted or deleted text with the <del> element or <ins> element. To define an abbreviation use the <abbr> element and to define a definition term use the <dfn> element.

Short List with Links

 • YOOtheme - Premium Joomla Templates and WordPress Themes
 • Warp Framework - Fast and Slick Theme Framework
 • ZOO - Content Application Builder
 • Stock Icons - For Web and Print Projects

Quotations and Code

Inline quotations can be defined by using the <q> element.

The <blockquote> element defines a long quotation which also creates a new block by inserting white space before and after the blockquote element.

To define a short inline computer code use the <code> element. For a larger code snippet use the <pre> element which defines preformatted text. It creates a new text block which preserves both spaces and line breaks.

pre {
  margin: 15px 0;
  padding: 10px;
  font-family: "Courier New", Courier, monospace;
  font-size: 12px;
  line-height: 18px;
  white-space: pre-wrap;
}
Use the <small> element for side comments and small print.

Useful CSS Classes

Here is a short demonstration of all style related CSS classes provided by the Warp framework.

Highlight Content

Drop caps are the first letter of a paragraph which are displayed bigger than the rest of the text. You can create a drop cap using the CSS class dropcap. To emphasize text with some small boxes use <em> element with the CSS class box.

This simple box is intended to group large parts of your content using the CSS class box-content.
This is a simple box to highlight some text using the CSS class box-note.
This is a simple box with useful information using the CSS class box-info.
This is a simple box with important notes and warnings using the CSS class box-warning.
This is a simple box with additional hints using the CSS class box-hint.
This is a simple box with download information using the CSS class box-download.

Use the CSS class dotted to create a dotted horizontal rule.


Tables

Create a zebra stripped table using using the CSS class zebra.

Table caption
Table Heading Table Heading Table Heading
Table Footer Table Footer Table Footer
Table Data Table Data Data Centered
Data Bold Table Data Data Centered
Table Data Table Data Data Centered

Definition Lists

Create a nice looking definition list separated with a line by using the CSS class separator.

Definition List
A definition list is a list of terms and corresponding definitions. To create a definition list use the <dl> element in conjunction with <dt> to define the definition term and <dd> to define the definition description.
Definition Term
This is a definition description.
Definition Term
This is a definition description.
This is another definition description.

Forms

Create a clearly arranged form layout with fieldset boxes using the CSS class box.

Form legend

Module Variations

Vytvořeno dne . Publikováno v sekci Uncategorised

This theme comes with different module styles, badges and icons. For each module you can pick a style and combine it with an icon or badge to create your own unique look. Here is a list of the available options:

Styles Box, Plain
Colors Grey, Black, Color
Badges Hot, New, Free, Top
Icons Download, Twitter, Mail, Bubble, Login, Cart

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Statistika přístupů

Dnešní návštěvy 19

Včerejší návštěvy 33

Návštěvy tento měsíc: 159

Celkový počet návštěv: 168329