• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Logolink OP VVV hor barva cz

Informace k čerpání dávek hmotné nouze

Vytvořeno dne . Publikováno v sekci Uncategorised

Dovolujeme si Vám poskytnou informace ohledně čerpání dávek hmotné nouze mimořádné okamžité pomoci na uhrazení nákladů spojených se školní docházkou. Tyto dávky lze použít na úhradu školní družiny, stravování ve škole, volnočasových aktivit, vybavení k domácí přípravě a také dojíždění do školy. Všechny potřebné informace naleznete v tomto odkazu:

https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2019/na-vydaje-na-skolaka-lze-zadat-urad-prace-o-jednorazovou-davku/

 

Přijetí daru

Vytvořeno dne . Publikováno v sekci Uncategorised

Touto cestou bychom rádi poděkovali Klubu rodičů a přátel školy při ZŠ Porubská 832 za darování 121 kusů šatních skříněk. Rada městského obvodu Poruba svým usnesením č. 688/RMOb1822/17 tento dar schválila. Tímto také děkujeme radě města za jeho schválení.

Vedení školy

Spoluprací k profesionalitě

Vytvořeno dne . Publikováno v sekci Uncategorised

Název projektu: Spoluprací k profesionalitě

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000516

  • Žadatel projektu je Společnost pro kvalitu školy a naše škola je nefinančním partnerem projektu
  • Doba trvání – 1. 10. 2016 – 30. 9. 2020

Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III

Vytvořeno dne . Publikováno v sekci Uncategorised

Název projektu: Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III

Registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013577

Cílem porjektu projektu je podpora inkluzivního vzdělávání s ohledem na žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a současně kulturně odlišného prostředí na území města Ostravy. Statutární město Ostrava bude působit v roli koordinátora řešení problematiky inkluzivního vzdělávání. 

„Projekt je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů (OP Výzkum, vývoj a vzdělávání), státního rozpočtu České republiky a spolufinancován z rozpočtu statutárního města Ostravy.“

vzdelavani jpg

 

Nová šance - NOŠA (šablony)

Vytvořeno dne . Publikováno v sekci Uncategorised

Název projektu: Nová šance - NOŠA (šablony)

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002829

Projekt je zaměřen na následující témata: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči žáků.

Informace pro rodiče

Vytvořeno dne . Publikováno v sekci Uncategorised

Vážení rodiče,

v letošním školním roce je zavedeno školné za školní družinu ve výši 130 Kč za měsíc. Školné je možné uhradit za pololetí - 650 Kč nebo za celý školní rok - 1300 Kč ve dnech:

Středa 14.9.           7.00 hod - 8.00 hod. a 15.15 hod. - 16.15 hod. Pondělí 19.9.         15.15 hod. - 16.15 hod.

   M. Jedličková vedoucí vychovatelka

Zájmový útvar - Šikovné ruce

Vytvořeno dne . Publikováno v sekci Uncategorised

Papír v jakékoliv barvě, struktuře a tvaru, tenhle kouzelný materiál je základem kreativního tvoření v „Šikovných ručičkách“. Pohoda, těšení se na své tvoření a radost z finálního výrobku je hlavním mottem při práci. Rozvíjení šikovnosti, motoriky, trpělivosti a mnoha dalších vlastností je cílem výtvarné činnosti, kterou zde s dětmi vytváříme. Z finálních výrobků mají radost jak děti tak obdarovaní.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Statistika přístupů

Dnešní návštěvy 15

Včerejší návštěvy 12

Návštěvy tento měsíc: 201

Celkový počet návštěv: 166877