×

Varování

Nepodařilo se nahrát XML soubor
Premature end of data in tag item line 2
Premature end of data in tag channel line 2
Premature end of data in tag results line 2
Premature end of data in tag query line 2

Družina

Vedoucí školní družiny

Milena Jedličková
731 501 306
milena.jedlickova@zsporubska.cz

Krédem naší školní družiny je: vstřícnost, laskavost, pochopení a profesionalita.

Školní družina při ZŠ Porubská 832 je vedena a pojímána jako otevřený systém spolupráce vychovatelek s rodiči, s různými institucemi a zájmovými útvary.

Spolupracujeme:

Velmi úzce s třídními učiteli vašich dětí, s trenéry, s rodiči, Stanicí mladých přírodovědců, Penzionem Astra na ul. I. Sekaniny, Azylovým domem pro matku a dítě na ulici Dělnické, ÚMOb Poruba, s KMO na ulici Podroužkova aj.

Informace pro rodiče:

Jak přihlásit dítě do školní družiny?

  • vyzvednout si přihlášku u vedoucí školní družiny
  • řádně ji vyplnit včetně osob, které budou dítě vyzvedávat (určete raději více osob pro případ své nepřítomnosti nebo nenadálé situace např. onemocnění dítěte)
  • na telefonické zavolání dítě nebude v žádném případě vydáno
  • upozornit na změněný zdravotní stav nebo jiný handicap dítěte

Provoz školní družiny:

1. Ranní družina: od 6.00 - 7.45 hod. kdy děti přecházejí do vyučování. Ranní družina je určena pouze dětem, jejichž rodiče začínají brzy ráno pracovat!

2. Odpolední provoz ŠD začíná v 11.30 hod.

3. Od 11.30 hod. do 16.30 hod. je příchod do ŠD umožněn pouze hlavním vchodem a po předložení kartičky ŠD.
    Mezi 14.00 hod. až 15.00 hod. uvolníme děti po vzájemné domluvě se zákonným zástupcem.

4. Provoz školní družiny končí v 16.30 hod.

Platba školní družiny:

Úplata za zájmové vzdělávání je stanovena na částku 130 Kč měsíčně a platí se předem.
Školné vybírá p. vych. Mgr. V. Helešicová v předem dohodnutých termínech. Lze zaplatit na pololetí 650,- Kč nebo na celý školní rok 1300,- Kč v hotovosti.

Personální obsazení:

Milena Jedličková
Mgr. Vladimíra Helešicová
Soňa Pavelková
Eva Glombová
Zoja Škarková
Bc. Jaroslava Kočířová

 

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Aktuální počasí

Ostrava

Statistika přístupů

Dnešní návštěvy 1

Včerejší návštěvy 143

Návštěvy tento měsíc: 1996

Celkový počet návštěv: 155621