×

Varování

Nepodařilo se nahrát XML soubor
Premature end of data in tag item line 2
Premature end of data in tag channel line 2
Premature end of data in tag results line 2
Premature end of data in tag query line 2

Senior-Junior-Hendikepiáda

Napsal Petra Polášková Vytvořeno dne . Publikováno v sekci Družina

2.červen 2017 byl opět ve znamení  již tradiční, ač lehce netradiční akce s názvem Senior-Junior-Hendikepiáda. Zahájení se zúčastnila p.ředitelka naší školy Mgr. Hana Petrová, za ÚMOb Poruba p. místostarostka Z. Bajgarová  a X. ročník sportovního, vědomostního a znalostního klání se uskutečnil již tradičně na zahradě DPS Astra . Trojice senior-dítě hendikepovaný měla za úkol v časovém limitu splnit připravené discipliny, které rozvíjely motoriku, koordinaci, postřeh,  intelekt a zároveň zúčastněné soutěžící  přirozenou formou vedly k vzájemné spolupráci.

Klienti ze školy Z. Matějčka, chráněných dílen, senioři nejen z DPS Astra a naši žáci z třídy III.B  prožili velmi hezké dopoledne, které  bylo plné nezapomenutelných zážitků. Poděkování patří vychovatelkám J.Jurcové , Mgr. V. Helešicové a M. Jedličkové,  které se velkou měrou podílely na organizaci této krásné akce. Kulturním zážitkem bylo hudební vystoupení  Porubských trubačů, kteří celou akci doprovázeli úžasnými hudebními bloky. Děti z III.B  pod vedením p.uč. Mgr. K. Lazarové a žáci ze tř. IX.A  p. uč. Evy Zineckerové vzorně reprezentovaly naši školu, za což jim patří velký dík! 

M. Jedličková

foto

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Aktuální počasí

Ostrava

Statistika přístupů

Dnešní návštěvy 1

Včerejší návštěvy 103

Návštěvy tento měsíc: 1633

Celkový počet návštěv: 128288