×

Varování

Nepodařilo se nahrát XML soubor
Premature end of data in tag item line 2
Premature end of data in tag channel line 2
Premature end of data in tag results line 2
Premature end of data in tag query line 2

Rybářské závody

Napsal Petra Polášková Vytvořeno dne . Publikováno v sekci Družina

Průběh a zhodnocení VIII. ročníku „Rybářských závodů“ pořádaných pro děti a rodiče ze školní družiny při ZŠ Porubská 832, děti z MŠ V Zahradách a klienty z Azylového domu na ul. Dělnické v Ostravě- Porubě Akce se uskutečnila dne 3. června (v sobotu) 2017 v areálu rybářského spolku 
„LAŠA“ v Ostravě- Třebovicích. Pořádala ji školní družina při ZŠ Porubská 832, příspěvková organizace  ve spolupráci s rybářským spolkem. Této akci předcházelo vytištění plakátů, propagace této akce mezi dětmi školy, v MŠ a Azylovém domě. Akci zahájil předseda rybářského spolku Petr Noga a Milena Jedličková. 

Program se odvíjel podle přiloženého časového harmonogramu a účast na této akci byla 33 soutěžících a chytajících dětí s doprovodem. Celková účast všech rodinných příslušníků, přátel a organizátorů se pohybovala okolo 130 osob. První místo získala s délkou  kapra 50cm Nikol Fričová s maminkou , další první místo s celkovou délkou ryb 512 cm si odnesla Terezka Sadílková s dědečkem Stanislavem Sadílkem , druhé místo Jakub Sadílek s maminkou Marcelou Sadílkovou a celkovou délkou součtu ryb 470cm a  třetí místo si odnesl Ondřej Stopa s otcem Antonem Stopou  a celkovou délkou ryb 253 cm. Během přestávky, kdy se vypisovaly pamětní listy a účastníkům byly nabídnuty k občerstvení párky s pečivem a nápojem si děti vytočily hezké ceny v kole štěstí.

Paní vychovatelky pro děti připravily velmi hezké soutěže, kvízy o rybách, poznávací omalovánky s rybářskou tematikou a velmi zodpovědně byli připraveni i členové  z rybářského spolku. Přítomen byl kronikář z Třebovic pan Janulík, který si odnesl na závěr veškeré podklady k průběhu závodů a tak jako minulý rok se o této hezké akci zmíní v místní kronice. Akce byla ukončena předáním cen, pamětních listů a keramických medailí, úklidem prostranství a odvozem atrakcí a hudební aparatury. Tato netradiční akce chytání ryb dětí s dospělými měla velmi kladný ohlas všech zúčastněných , kteří se těší  na příští rybářské závody v roce 2018!                                            

M. Jedličková, vedoucí ŠD 

foto

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Aktuální počasí

Ostrava

Statistika přístupů

Dnešní návštěvy 0

Včerejší návštěvy 32

Návštěvy tento měsíc: 1656

Celkový počet návštěv: 125954