Družina

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

Vedoucí školní družiny:

Zoja Škárková

Tel.: 731 501 306

e-mail: zoja.skarkova@zsporubska.cz

Vychovatelky školní družiny:

Mgr. Vladimíra Helešicová

Soňa Pavelková

Mgr. Liana Pospíšilová

Eva Glombová

Anna Mokrošová

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

·       Ranní družina od 6:00 – 7:45 hod. a je určena pouze dětem, jejichž rodiče začínají brzy ráno pracovat.

·       Odpolední družina od 11:30 – 16:30 hod.

Vstup rodičů do ŠD je umožněn pouze hlavním vchodem a po předložení kartičky ŠD.

Zájmové aktivity:

·      

·       Mgr. Vladimíra Helešicová - Kreativita

·       Soňa Pavelková - Všeuměl

·       Zoja Škárková - Deskové hry

·       Eva Glombová -  Šikovné ruce

Krédem naší školní družiny je: vstřícnost, laskavost, pochopení a profesionalita.

U dětí podporujeme citlivé vztahy k lidem, přírodě, svému zdraví, vedeme je k otevřené komunikaci, rozvíjíme schopnost spolupracovat a respektovat druhého.

Snažíme se respektovat individuální schopnosti a dovednosti žáků.

Zaměřujeme se na ochranu životního prostředí.

Oddělení ŠD jsou věkově smíšená – spojení žáků různých věkových skupin se osvědčilo jako výhoda.

Spolupráce s rodiči zaujímá důležité místo v komunikaci vychovatel - rodič - dítě.

Naší prvořadou snahou je, aby ŠD byla pro rodiče přátelskou institucí.

 

 

Zřizovatel

Za podpory

Partneři školy