Personální složení - družina

Personální obsazení:

Milena Jedličková, vedoucí vychovatelka
tel. 731 501 306  
e-mail: milena.jedlickova@zsporubska.cz                                                    

Mgr. Vladimíra Helešicová
Zoja Škárková
Soňa Pavelková
Eva Glombová
Anna Mokrošová                                   

Zřizovatel

Za podpory

Partneři školy