Personální složení - družina

Personální obsazení:

Zoja Škárková, vedoucí vychovatelka
tel. 731 501 306  
e-mail: zoja.skarkova@zsporubska.cz                                                    

Mgr. Vladimíra Helešicová
Mgr. Liana Pospíšilová
Soňa Pavelková
Eva Glombová
Anna Mokrošová                                   

Zřizovatel

Za podpory

Partneři školy