Projekty - Dotace - Granty

ÚČELOVÉ DOTACE 2020

Účelové dotace Statutárního města Ostravy poskytnuté ZŠ Porubská 832 pro rok 2020

V roce 2020 je Základní škola Ostrava, Porubská 832, příspěvková organizace získala finance z dotací MMO na tyto projekty:

1. Škola plná života a sportu 2020

Cílem projektu je uspořádání čtyř velkých sportovních akcí, tak abychom podpořili mladé a talentované žáky a rozšířili tak možnost účasti v neobvyklých soutěžích.

Částka: 90.000,-Kč

    • Účelová dotace byla použita na sportovní akci Zdatný páťák, IRON KIDS 2020, Den pro 1. stupeň, Vánoční dílny.

2. Podpora nadaných žáků na Porubské 2019 IV.

Cílem projektu byla depistáž a podpora žáků s přírodovědným talentem   a polytechnické vzdělávání.

Částka: 400.000,-Kč

3. Podpora přírodovědného vzdělání na Porubské 832

Cílem je posílit přírodovědnou a čtenářskou gramotnost žáků. Vytvořit materiálně- přírodovědné podmínky zaměřené na fyzikální a chemické jevy za podpory čtenářské gramotnosti v prostředí školy.

Částka: 300.000,-Kč

4. „Kariéra 2020“

Cílem je podpořit pozici kariérového poradce na škole.

Částka: 40.000,-Kč

 

ÚČELOVÉ DOTACE 2019

Účelové dotace Statutárního města Ostravy poskytnuté ZŠ Porubská 832 pro rok 2019

V roce 2019 je Základní škola Ostrava, Porubská 832, příspěvková organizace získala finance z dotací MMO na tyto projekty:

1. Škola plná života a sportu 2019

Cílem projektu je uspořádání čtyř velkých sportovních akcí, tak abychom podpořili mladé a talentované žáky a rozšířili tak možnost účasti v neobvyklých soutěžích.

Částka: 80.000,-Kč

    • Účelová dotace byla použita na sportovní akci Zdatný páťák, IRON KIDS 2017, Den pro 1. stupeň, Vánoční dílny.

2. Podpora nadaných žáků na Porubské 2019 III.

Cílem projektu byla depistáž a podpora žáků s přírodovědným talentem.

Částka: 400.000,-Kč

 

ÚČELOVÉ DOTACE 2018

Účelové dotace Statutárního města Ostravy poskytnuté ZŠ Porubská 832 pro rok 2018

V roce 2018 je Základní škola Ostrava, Porubská 832, příspěvková organizace získala finance z dotací MMO na tyto projekty:

1. Škola plná života a sportu 2018

Cílem projektu je uspořádání čtyř velkých sportovních akcí, tak abychom podpořili mladé a talentované žáky a rozšířili tak možnost účasti v neobvyklých soutěžích.

Částka: 110.000,-Kč

    • Účelová dotace byla použita na sportovní akci Zdatný páťák, IRON KIDS 2017, Den pro 1. stupeň, Vánoční dílny.

2. Podpora nadaných žáků na Porubské 2018 II.

Cílem projektu byla depistáž a podpora žáků s přírodovědným talentem.

Částka: 405.000,-Kč

3. Systematický rozvoj gramotnosti žáků.

Cílem projektu je posílení informační, přírodovědné, čtenářské a jazykové gramotnosti žáků a učitelů.

Částka: 540.000,-Kč

ÚČELOVÉ DOTACE 2017

ÚČELOVÉ DOTACE STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY POSKYTNUTÉ ZŠ PORUBSKÁ 832 PRO ROK 2017

V roce 2017 je Základní škola Ostrava, Porubská 832, příspěvková organizace získala finance z dotací MMO na tyto projekty:

1. Škola plná života a sportu 2017

Cílem projektu je uspořádání čtyř velkých sportovních akcí, tak abychom podpořili mladé a talentované žáky a rozšířili tak možnost účasti v neobvyklých soutěžích.

Částka: 110.000,-Kč

  • Účelová dotace byla použita na sportovní akci Zdatný páťák, IRON KIDS 2017, Den pro 1. stupeň, Vánoční dílny

2. Podpora nadaných žáků na Porubské 2017

Cílem projektu byla depistáž a podpora žáků s přírodovědným talentem.

Částka: 323.000,-Kč

Dotace a granty 2016

Dotace a granty 2015

Dotace a granty 2014

Zřizovatel

Za podpory

Partneři školy