Naše škola

Naše základní škola se již od 70. let minulého století zaměřuje na výchovu dětí, pro které je sportování a pohyb přirozenou součástí života. Naší školu navštěvují žáci, kteří se závodně věnují různým sportům, primárně atletice dále hokeji, fotbalu, plavání, florbalu, krasobruslení, gymnastice atd.

V rámci našeho školního vzdělávacího programu (dále jen ŠVP) "Škola plná života a sportu", se snažíme o to, aby se stala tělesná kultura přirozenou náplní všedního dne našich žáků i v přetechnizovaném 21.století.

Náš ŠVP klade velký důraz na sportování a pohybové aktivity našich žáků v rámci tělesné i mimoškolní výchovy. Všichni žáci ZŠ Porubská 832 absolvují v rámci výuky 3-4 hodiny tělesné výchovy týdně, prvňáčci mají 3 hodiny týdně.

V každém ročníku máme vytvořenu jednu sportovní třídu pro pohybově nadané žáky. Pro velký zájem jsou v 8. ročnících otevřeny dvě sportovní třídy. V ostatních třídách probíhá zvýšená všestranná výuka TV.

Na výchově talentovaných atletů dlouhodobě spolupracujeme s porubským atletickým oddílem Atletika Poruba.

Zřizovatel

Za podpory

Partneři školy