Sportovní třídy

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Základní škola PORUBSKÁ 832 (dříve Fučíkova) se již od 70.let 20.století zaměřila na výchovu sportovně nadaných dětí a dětí, pro které je sportování a pohyb přirozená součást života. Sportem zaslíbeným se stala ATLETIKA.

 

Ne jinak tomu je i v současnosti. V rámci školního vzdělávacího programu (ŠVP) se snažíme o to, aby se stala tělesná kultura přirozenou náplní všedního dne našich žáků i v přetechnizovaném 21.století.

 

Náš ŠVP klade velký důraz na sportování a pohybové aktivity našich žáků v rámci tělesné i mimoškolní výchovy. Žáci sportovních tříd absolvují v rámci výuky 4 hodiny tělesné výchovy týdně.

 

V každém ročníku máme vytvořenu jednu třídu pro sportovně talentovanou mládež, která je primárně zaměřena na ATLETIKU.

PROČ JÍT DO TŘÍDY PRO SPORTOVNĚ TALENTOVANOU MLÁDEŽ?

Na výchově talentovaných atletů dlouhodobě spolupracujeme s porubským atletických oddílem ATLETIKA PORUBA z.s. prostřednictvím Sportovního střediska ATLETIKA PORUBA.

V posledním desetiletí se řadíme mezi nejúspěšnější sportovní školy v republice s vynikajícími sportovními úspěchy a kvalitní perspektivou vzdělanostního a výkonnostního růstu.

VÝHODY ŽÁKA TŘÍDY PRO SPORTOVNĚ TALENTOVANOU MLÁDEŽ

Žáci tříd pro sportovně talentovanou mládež v rámci školního roku pravidelně absolvují:

 • Podzimní kondiční soustředění
 • Zimní lyžařské pobyty (sjezdové, běžkové lyžování)
 • Jarní atletické soustředění

Žáci tříd pro sportovně talentovanou mládež v rámci tělesné výchovy ve škole absolvují:

 • Posilování s vlastním tělem/kruhové tréninky
 • Gymnastiku
 • Zdravotní tělocvik s fyzioterapeutem …
 • Funkční stabilizaci a mobilizaci
 • Strečinkové/relaxační hodiny
 • Hodiny plavání, bruslení
 • a další ...

primární atletická tréninková zátěž čeká na žáky po vyučování, při tréninku v atletickém oddíle Atletika PORUBA 2-5x týdně, podle věkové kategorie žáka.

 • Školní výuka a tréninky atletiky se vzájemně doplňují - nepřekáží si ...
 • Žáci mají možnost využití individuálních vzdělávacích programů
 • Vyučování i sportovní příprava žáků v jednom místě
 • Vybraný kolektiv dětí
 • Rozvíjením talentu vystupují z průměrnosti ostatních dětí a mají šanci lépe se uplatnit v dalším životě
 • Sportovní přípravou se zvyšuje jejich psychická odolnost a morálně volní vlastnosti
 • Zásadní vliv na rozvoj tělesné kondice a zdraví
 • Upevnění návyků vedoucí ke sportovní aktivitě, zdravému stravování, relaxaci a celkovou péči o tělo
 • Prevence nadváhy a civilizačních chorob
 • Výchova ke zdravému životnímu stylu
 • Kvalitní využití volného času a prevence užívání alkoholu, cigaret a jiných návykových látek, kriminality, šikany a dalších projevů nevhodného chování mládeže v kritickém období dospívání

 POVINNOSTI ŽÁKA TŘÍDY PRO SPORTOVNĚ TALENTOVANOU MLÁDEŽ

 • Členství ve sportovním klubu
 • Zaplacené členské příspěvky ve sportovním klubu
 • Pravidelná účast na tréninku a závodech sportovního klubu
 • Možnost změny sportu pouze po ukončení daného školního roku nebo ze zdravotních důvodů (ne v průběhu roku)
 • Každoročně doložit zdravotní potvrzení na základě vyhlášky o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu č. 391/2013 Sb.
 • Prospěch žáka na vysvědčení dle požadavků vedení školy a bez známky nedostatečný na vysvědčení
 • Chování žáka bez závažných přestupků řešených sníženým stupněm z chování
 • V případě změny sportovního klubu či sportu je povinen rodič/žák tuto informaci nahlásit třídnímu učiteli a původnímu sportovnímu klubu

 

Výběry do tříd pro sportovně talentovanou mládež probíhají vždy 1x ročně v květnu.

Pro bližší informace ke vstupu do sportovních tříd, výběrům apod. nás můžete kontaktovat:

 

 • na emailové adrese skola@zsporubska.cz
 • na telefonním čísle 596 911 496

Zřizovatel

Za podpory

Partneři školy