Veřejné zakázky

Rozhodnutí zadavatele o výběru ICT 2022

Základní škola, Ostrava-Poruba, Porubská 832, příspěvková organizace, Porubská 832, Ostrava Poruba 708 00, IČO: 70984743, si Vás tímto dovoluje vyzvat k podání nabídky a prokázání kvalifikace ve výběrovém řízení na zadání zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „ICT 2022.“

Výběrové řízení

Příloha č. 1 - Kupní smlouva

Příloha č. 2 - Krycí list

Příloha č. 3 - Specifikace

 

Ředitelka školy Mgr. Hana Petrová výhlašuje výzvu v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky služby do 2 mil. Kč bez DPH - Výběrové řízení učebna F a CH.

Výzva k podání cenové nabídky

Příloha č. 1. - návrh smlouvy

Příloha č. 2. - krycí list

Příloha smlouvy - rozpočet

 

 

Ředitelka školy Mgr. Hana Petrová vyhlašuje výzvu na podání nabídky a zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky ICT.

Výzva k podání nabídky ICT

Příloha č. 1. - Kupní smlouva

Příloha č. 2. - Krycí list nabídky

 

 

Ředitelka školy Mgr. Hana Petrová vyhlašuje výzvu na vypracování cenové nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky, služby do 2 mil. Kč bez DPH na akci: „Pobyty žáků ve školním roce 2019/2020"

 Rozhodnutí A

Rozhodnutí B

Výzva ZŠ Porubská

Krycí list 

Příloha smlouvy

Návrh smlouvy

Dodatečné informace

 

 

Zřizovatel

Za podpory

Partneři školy