10. 12. 2020

Vážení zákonní zástupci,
ve škole se objevilo onemocnění Covid 19. Třídy, kterých se to týká, budou informovány třídním učitelem a následně Krajskou hygienickou stanicí.

Zřizovatel

Za podpory

Partneři školy