15. 8. 2022 Zvýšení cen stravného ve školní jídelně a úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině pro rok 2022/2023 + prodej stravného na měsíc září

Vážení zákonní zástupci,

z důvodu nárůstu cen potravin a zachování vaření z kvalitních a čerstvých surovin, jsme nuceni přistoupit ke zvýšení cen stravného. Od 1. 9. 2022 bude cena stravného stanovena takto:

Cena za oběd dle kategorie:

7-10 let                    34,- Kč

11-14 let                  36,- Kč

15 a více                  38,- Kč

zaměstnanci             38,- Kč

důchodci (školní)      51,- Kč

Cena za svačinu:       20,- Kč

Cena za pitný režim: 20,- Kč

 

Prodej stravného na měsíc září 2022:

30. 8. 2022 - 9:00 - 10:00

31. 8. 2022 - 9:00 - 10:00

1. 9. 2022 - 7:30 - 10:00

Strávníci jsou zařazováni do kategorií podle věku, kterého dosáhnou ve školním roce viz informace výše. 

(7-10 let: 21x 34,- celkem 714,-. 11-14 let: 21x 36,- celkem 756,-15 a více let: 21x 38,- celkem 798,-. Zaměstnanci školy: 21x 38,- celkem 798,-. Zaměstnanci školy v důchodu: 21x 51,- celkem 1071,-. Svačinky 19x 20,- celkem 380,-. Pitný režim na celý měsíc 20,-.

Prosím, noste drobné peníze. Děkuji za pochopení, Veronika Navrátilová, vedoucí ŠJ.

Dále jsme nuceni díky zvyšování cen energií zvýšit úplatu za zájmové vzdělávání ve školní družině, a to na částku 180,- měsíčně. 

 

 

Zřizovatel

Za podpory

Partneři školy