Dopis ředitelky školy

Vážení zákonní zástupci.

Slíbila jsem Vám, že do konce týdne dostanete informace o vzdělávání Vašich dětí a našich žáků v dalším období.

Byť jsem včera bedlivě sledovala přímý přenos z Parlamentu ČR a všechny tiskové konference z pátečního dne, tak i dnes Vám nejsem schopna říci, jak se bude situace dále vyvíjet.

Co víme:

1.      Pokračuje distanční vzdělávání Vašich dětí.

·        V pondělí máme v 8:00 h. on-line poradu se všemi vyučujícími, kterým bude sděleno, v jakém rozsahu se budou Vaše děti učit. Informace dostanete v pondělí prostřednictvím emailu od třídního učitele. Vzhledem k velmi složité situaci bych Vám rovněž chtěla sdělit, že mnozí vyučující v téhle chvíli sami bojují s infekcí, anebo jsou v rodinné karanténě. Převážná většina těchto pedagogů i přesto pokračuje

v distančním vzdělávání. V případě, že zdravotní komplikace jim to neumožní, tak se může stát, že na krátkou dobu bude distanční výuka daného předmětu omezena. S touto skutečností budete však seznámeni.

 

2.     Žáci v době distančního vzdělávání mají nárok na dotovaný oběd.

·        V případě, že máte zájem, aby se Vaše dítě stravovalo ve školní jídelně, zašlete prosím email s tímto požadavkem do pondělí do 8:00 h. vedoucí školní jídelny veronika.janeckova@zsporubska.cz,

nebo přihlášením obědů přes www.strava.cz.

Tyto obědy budou vydávány od 11:30 h. do 14:00 h. do jídlonosičů. Vstup do budovy vždy bočním vchodem od ŠD.

Prodej stravného na měsíc listopad proběhne v pondělí 2. 11. - 7:00-8:00 h.

 

3.      Konzultační odpoledne pro zákonné zástupce dne 3. 11. 2020 RUŠÍME.

·        Veškeré své dotazy můžete zasílat emailem vyučujícímu příslušného předmětu (emaily najdete na www.zsporubska.cz).

 

4.      Sekretariát školy je otevřen od 8:30 do 12:00 hodin a žádáme Vás o dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel.

 

5.      Návrat žáků do školy: dle posledního vyjádření MŠMT se bude odvíjet od aktuální situace, ale hlavní prioritou je návrat prvních, druhých a devátých ročníků.

 

6.      Pevně věřím, že ostatní ročníky se nám vrátí do školy nejpozději na začátku prosince.

 

PŘEJI VŠEM HODNĚ SIL, ZDRAVÍ A POZITIVNÍ ENERGIE.

VĚZTE, ŽE I NÁM TATO SITUACE NEVYHOVUJE A PŘEJEME SI BRZKÝ NÁVRAT ŽÁKŮ DO LAVIC.

 

V Ostravě 31. 10. 2020                                                                                           Mgr. Hana Petrová

                                        ředitelka školy

Zřizovatel

Za podpory

Partneři školy