Informace k návratů 1. a 2. ročníků do školy

Vážení rodiče žáků 1. a 2. ročníků.

Dovoluji si Vás seznámit s organizačními pokyny, které jsou spojené s otevřením školy dne 18. 11.2020.

OBECNÉ INFORMACE A  PROVOZ ŠKOLY

·         Od 18. 11. 2020 je zavedena plošná povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest (dále jen „rouška“) ve vnitřních prostorách (včetně tříd).

·         Škola upozorňuje zaměstnance školy a zákonné zástupce žáků, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

·         Pobyt zákonných zástupců dětí žáků a dalších osob uvnitř budovy škol a školských zařízení není umožněn.

·         Třídy se nedělí a zůstávají ve svých původních místnostech. Každou třídu během dopolední výuky povede třídní učitelka a po vyučování přebírá žáky jedné třídy přidělená paní vychovatelka, a to následovně:

 

třídy

paní vychovatelka

1.A

Škárková Zoja

1.B

Mgr. Vladimíra Helešicová

2.A

Glombová Eva

2.B

Jedličková Milena

2.C

Pavelková Soňa

 

ORGANIZACE:

Vstup žáků přihlášených  do ranní družiny bude umožněn: od 6:00 – 6:45 bočním vchodem

                                                                                                od 6:45 - 7:25 hlavním vchodem

Ostatní žáci budou vpuštěni do školy:

Čas příchodu do školy

třídy

vchod

7:45

1.A

hlavní vchod

7:50

1.B

hlavní vchod

7:45

2.A

boční vchod

7:55

2.B

hlavní vchod

7:50

2.C

boční vchod

 

V šatně se převlečou a půjdou do své třídy. U vstupu do školy musí mít již nasazenu roušku. Je nutné, aby každý žák měl ve své aktovce čistou nepoužitou roušku v igelitovém sáčku na výměnu.

Během dopolední výuky bude u žáků jen třídní učitelka. Hodiny HV a TV budou nahrazeny jinými aktivitami. Podrobnější informace Vám podají třídní učitelky.

Po vyučování žáky přeberou paní vychovatelky - viz výše.

Odchod ze školní družiny bude organizován dle uvedených časů.

Prosím Vás,  čekejte své dítě před vrátnicí hlavního vchodu.

 

18. 11. 2020 odchody

Informace o odchodu nahlaste p. vychovatelce.

konec ŠD

13:30

14:15

15:00

15:30

16:00

           

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Od 18. 11. 2020 je NUTNO přihlásit stravu žáků a pedagogických pracovníků naší školy.

1.      Musíte žáka ke stravě přihlásit, a to buď během dne 16. 11. 2020 telefonicky, emailem nebo na www.strava.cz

2.      Poslední možné přihlášení je 18. 11. 2020 do 8:00 hodin.

3.      Výdej pro 1. a 2. ročníky dle rozpisu od 11:40 – 13:00.

4.      Výdej pro distančně vzdělávající žáky bude umožněn do jídlonosičů, a to následovně:

·         1. stupeň od 13:00 – 13:30 bočním vchodem – vstupem od ŠD.

·         2. stupeň od 13:30 – 14:00 bočním vchodem – vstupem od ŠD.

·          Přihlášení zaměstnanci a důchodci mají výdej stravy od 11:20 -11:40 hodin.

 

ŽÁDÁME VŠECHNY O DODRŽOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH PŘEDPISŮ.

 

V Ostravě dne 13. 11. 2020                                                   Mgr. Hana Petrová, ředitelka školy

Zřizovatel

Za podpory

Partneři školy