Informace k provozu školy od pondělí 4. 1. 2021

Vážení zákonní zástupci,

od 4. 1. 2021 je povolena osobní přítomnost ve škole pouze žákům 1. a 2. ročníků, pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem. Bližší informace budou zaslány prostřednictvím třídních učitelů emailem.

Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce. Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd (stravu si mohou odebrat výdejním okénkem do jídlonosiče).

Do 4. 1. 2021, 8:00 hod. je nutno přihlásit stravu žáků a pedagogických pracovníků naší školy.

Žák musí být ke stravě přihlášen emailem (veronika.janeckova@zsporubska.cz) nebo na www.strava.cz

 

Výdej stravy pro 1. a 2. ročníky od 11:40 – 13:00. Výdej stravy pro distančně vzdělávající žáky bude umožněn do jídlonosičů, a to následovně: 1. stupeň od 13:00 – 13:30, 2. stupeň od 13:30 – 14:00 bočním vchodem – vstupem od ŠD. Přihlášení zaměstnanci a důchodci mají výdej stravy od 11:20 -11:40 hodin.

 

Zřizovatel

Za podpory

Partneři školy