Informace ředitelky školy

Vážení rodiče.

Škola se řídí „Manuálem pro chod školy“ vydaného MŠMT 24. 8. 2020 a Metodickým pokynem pro nařízení  karantény ze dne 4. 9. 2020.

KHS vyhodnocuje kontakt ROUŠKA/ROUŠKA jako málo rizikový, a proto se rodičům individuálně oznamují jen vytrasované kontakty, které byly vyhodnoceny jako rizikové. Z těchto důvodů není možné jednotně popsat, kdo patří do této skupiny, a sdělovat tyto informace na sociální síti.

 

Dovolte, abych Vám aspoň trochu nastínila, jak složitá je situace ve školním prostředí. Respektuji názory Vás, rodičů a zákonných zástupců, ale nedá se opravdu vyhovět všem. Ve škole jsou zákonní zástupci, kteří se bojí o své děti a své rodiny, a naproti tomu existují zákonní zástupci, kteří odmítají opatření (převážně roušky). Tito rodiče (vůbec si nedovolím hodnotit) ovlivňují svým postojem své děti, které mají pak ve škole velký problém dodržovat nastavená pravidla, a tím se pak můžeme všichni dostávat do rizikového kontaktu s pozitivním člověkem. 

Žádám Vás tímto o pomoc, protože bez Vaší podpory to nejsme schopni zvládnout!

  • Dávejte svým dětem minimálně dvě roušky a igelitový sáček. 

  • Zdůrazňujte svým dětem, aby si roušky sundávaly jen při potřebě jídla a pití. 

  • Je nutné (i z Vaší strany) opakovaně zdůrazňovat 3R ROUŠKA-RUCE-ROZESTUPY +

DEZINFEKCE.

  • Děti s příznaky neposílejte do kolektivu.

 

RESPEKTUJEME VÁS, RESPEKTUJTE NÁS – CHCEME VAŠE DĚTI OPRAVDU VZDĚLÁVAT A UČIT.

 

Mgr. Hana Petrová

 

ředitelka

 

Zřizovatel

Za podpory

Partneři školy