ZÁPIS DO BUDOUCÍCH PRVNÍCH TŘÍD OD 15. 4. DO 24. 4. 2020

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

pro děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a děti s odloženou školní docházkou

Vzhledem k současné výjimečné situaci bude zápis do 1. ročníku probíhat bez přítomnosti dítěte.

Termín: 15.4. - 24. 4. 2020, pro osobní podání od 8:00 do 12:00 hod.

Žádosti o přijetí se podávají níže uvedenými způsoby:

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 1. přihlášení do systému Zápisy Online na WEBu školy http://www.zsporubska.cz/,první aktualita – ikona ZÁPISY ONLINE (od 15. 4. 2020), po odeslání této přihlášky je nutné do dvou pracovních dní přihlášku přijít osobně podepsat po předchozí telefonické domluvě. Více informací obdržíte do emailu po vyplnění online přihlášky.
 2. do datové schránky školy (aqxmqwc), součástí přihlášky je kopie rodného listu dítěte,
 3. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na skola@zsporubska.cz, součástí přihlášky je kopie rodného listu dítěte,
 4. poštou na adresu k rukám zástupcům ředitelky školy, Základní škola, Porubská 832, 70800 Ostrava-Poruba a součástí přihlášky (přihláška ke stažení na http://www.zsporubska.cz/ - bude k dispozici od 15. 4. 2020 nebo vrátnice školy od pondělí do pátku 8:00 – 12:00 hodin) + kopie rodného listu dítěte,
 5. Přihlášku je možné si stáhnout  na webových stránkách školy v záložce „DOKUMENTY – FORMULÁŘE A ŽÁDOSTI“. 

 

Předem vyplněnou přihlášku můžete přinést i v případě osobního podání.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 2 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit podpisem na základě domluvy (viz odstavec 5).

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

 

 

 

Plánovaný počet přijímaných žáků: 48 (2 třídy po 24 žácích)

Hodnotící kritéria pro přijetí žáka:

 • zapisované dítě má trvalé bydliště ve školském spádovém obvodu a v roce 2019 mělo odloženou povinnou školní docházku,
 • zapisované dítě má trvalé bydliště ve školském spádovém obvodu a v roce 2019 nemělo odloženou povinnou školní docházku,
 • zapisované dítě nemá trvalé bydliště ve školském spádovém obvodu a má sourozence, který je v době od 1. 9. 2020 žákem naší školy.

Dodatečné kritérium

 • Z důvodu zaměření Školního vzdělávacího programu „Škola plná života a sportu“ je doplňkové kritérium sportovní zaměření dítěte
 • V případě rovnosti bodů bude na přesné určení pořadí všech žádostí, použit los za přítomnosti ředitele školy, člena školské rady a učitele prvního stupně. Na losování budou přizváni emailem také zástupci dětí, kterých se losování bude týkat.
 • Termín losování bude zveřejněn i na webových stránkách školy.

V případě, že budou rodiče pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky, musí v době zápisu doložit tyto dokumenty:

 1. žádost o odklad povinné školní docházky (obdrží ve škole nebo v online aplikaci se uvede v daném poli ANO - žádáme odklad školní docházky),
 2. doporučení Školního poradenského zařízení (PPP, SPC),
 3. doporučení odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa.

Pokud ředitel školy rozhodne, že žádosti vyhoví, jsou rodiče povinni zajistit svému dítěti na další školní rok předškolní vzdělávání. Povinné předškolní vzdělávání se uskutečňuje v mateřské škole (podle spádové oblasti či dle výběru zákonného zástupce), individuálním vzdělávánímvzděláváním v přípravné třídě ZŠ a ve třídě přípravného stupně ZŠ speciálnívzděláváním v zahraniční škole na území ČR. Povinné předškolní vzdělávání řeší §34, Zákon 561/2004 ve znění pozdějších předpisů (Školský zákon).

V případě, že budou rodiče pro své dítě žádat předčasný nástup k povinné školní docházce, musí v době zápisu doložit tyto dokumenty:

Pro dítě narozené od září do prosince 2014

 1. žádost o předčasný nástup k povinné školní docházce (obdrží ve škole)
 2. doporučení Školního poradenského zařízení (PPP, SPC)

 

Pro dítě narozené od ledna do června 2015

 1. žádost o předčasný nástup k povinné školní docházce (obdrží ve škole)
 2. doporučení Školního poradenského zařízení (PPP, SPC)
 3. doporučení odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa

Zřizovatel

Za podpory

Partneři školy