Vyučující a konzultační hodiny

Vedení školy

Mgr. Hana Petrová, MBA

Ředitelka školy

 • hana.petrova@zsporubska.cz
 • 596 911 496, +420 730 156 733
 • dle telefonické domluvy

Ing. Kateřina Lisztwanová

Zástupce ředitelky pro 1. stupeň, statutární zástupce ředitelky, vyučující AJ

 • katerina.lisztwanova@zsporubska.cz
 • 596 911 496
 • úterý 15:00 - 16:00, nebo dle telefonické domluvy

Mgr. Pavel Žižka

Zástupce ředitelky školy pro 2. stupeň, vyučující M, TV

 • pavel.zizka@zsporubska.cz
 • 596 911 496
 • úterý 15:00 - 16:00, nebo dle telefonické domluvy

Školní poradenské pracoviště

Mgr. Šárka Zapletalová

Školní psycholog

 • sarka.zapletalova@zsporubska.cz
 • +420 702 262 241
 • dle telefonické domluvy

Mgr. Kateřina Kopřivová

Speciální pedagog

 • katerina.koprivova@zsporubska.cz
 • 596 911 496, +420 731 501 305
 • dle telefonické domluvy

Mgr. Barbora Lukasová

Speciální pedagog, logoped

 • barbora.lukasova@zsporubska.cz
 • +420 596 911 496
 • dle telefonické domluvy

Mgr. Tereza Havlíčková

Výchovný poradce pro 1. stupeň

 • tereza.havlickova@zsporubska.cz
 • 596 911 496
 • úterý 15:00 - 16:00

Mgr. Eva Černochová

Výchovný poradce pro 2. stupeň, kariérový poradce

 • eva.cernochova@zsporubska.cz
 • 596 911 496
 • úterý 15:00 - 16:00

Mgr. David Vostrý

Školní metodik prevence

 • david.vostry@zsporubska.cz
 • 596 911 496
 • úterý 15:00 - 16:00

Vyučující 1. stupně

Mgr. Kateřina Vajdová

Třídní učitelka 1. A (učebna č. 209), vyučující 1. stupně, HV

 • katerina.vajdova@zsporubska.cz
 • 596 911 496
 • úterý 15:00 - 16:00

Mgr. Květoslava Kubíková

Třídní učitelka 1. B (učebna č. 210), vyučující 1. stupně

 • kvetoslava.kubikova@zsporubska.cz
 • 596 911 496
 • úterý 15:00 - 16:00

Mgr. Šárka Buryšová

Třídní učitelka 1. C (učebna č. 203), vyučující 1. stupně

 • sarka.burysova@zsporubska.cz
 • 596 911 496
 • úterý 15:00 - 16:00

Mgr. Kateřina Uhlářová

Třídní učitelka 2. A (učebna č. 112), vyučující 1. stupně

 • katerina.uhlarova@zsporubska.cz
 • 596 911 496
 • úterý 15:00 - 16:00

Mgr. Lucie Hadašová

Třídní učitelka 2. B (učebna č. 111), vyučující 1. stupně

 • lucie.hadasova@zsporubska.cz
 • 596 911 496
 • úterý 15:00 - 16:00

Mgr. Lenka Ježovičová

Třídní učitelka 3. A (učebna č. 205), vyučující 1. stupně

 • lenka.jezovicova@zsporubska.cz
 • 596 911 496
 • úterý 15:00 - 16:00

Mgr. Petra Řehová

Třídní učitelka 3. B (učebna č. 113), vyučující 1. stupně

 • petra.rehova@zsporubska.cz
 • 596 911 496
 • úterý 15:00-16:00

Mgr. Monika Gabryšová

Třídní učitelka 3. C (učebna č. 204), vyučující 1. stupně

 • monika.gabrysova@zsporubska.cz
 • 596 911 496
 • úterý 15:00 - 16:00

Mgr. Eva Komosná

Třídní učitelka 4. A (učebna č. 208), vyučující 1. stupně

 • eva.komosna@zsporubska.cz
 • 596 911 496
 • úterý 15:00 - 16:00

Mgr. Eva Volfová

Třídní učitelka 4. B (učebna č. 211), vyučující 1. stupně

 • eva.volfova@zsporubska.cz
 • 596 911 496
 • úterý 15:00 - 16:00

Mgr. Jana Šodková

Třídní učitelka 5. A (učebna č. 305), vyučující 1. stupně

 • jana.sodkova@zsporubska.cz
 • 596 911 496
 • úterý 15:00 - 16:00

Mgr. Michaela Mikolášková

Třídní učitelka 5. B (učebna č. 410), vyučující 1. stupně, AJ, ČJ, D, Vla

 • michaela.mikolaskova@zsporubska.cz
 • 596 911 496
 • úterý 15:00 - 16:00

Mgr. Nela Kabelková

Třídní učitelka 5. C (učebna č. 307), vyučující 1. stupně

 • nela.kabelkova@zsporubska.cz
 • 596 911 496
 • úterý 15:00 - 16:00

Mgr. Jitka Závadová

Vyučující 1. stupně

 • jitka.zavadova@zsporubska.cz
 • 596 911 496
 • 15:00-16:00

Vyučující 2. stupně

Mgr. Adam Leibl

Třídní učitel 6. A (učebna č. 310), vyučující TV, D, VO

 • adam.leibl@zsporubska.cz
 • 596 911 496
 • úterý 15:00 - 16:00

Mgr. Hana Reichová

Třídní učitelka 6. B (učebna č. 403), vyučující M, PŘ

 • hana.reichova@zsporubska.cz
 • 596 911 496
 • úterý 15:00 - 16:00

Mgr. Simona Galejová

Třídní učitelka 6.C (učebna č. 411), vyučující 1. stupně, ČJ, VV, HV, D, VO

 • simona.galejova@zsporubska.cz
 • 596 911 496
 • úterý 15:00 - 16:00

Mgr. David Vostrý

Třídní učitel 7. A (učebna č. 311), vyučující F, TV

 • david.vostry@zsporubska.cz
 • 596 911 496
 • úterý 15:00 - 16:00

Mgr. Blanka Blahutová

Třídní učitelka 7. B (učebna č. 404), vyučující RJ VO, Z, AJ, PŘ

 • blanka.blahutova@zsporubska.cz
 • 596 911 496
 • úterý 15:00 - 16:00

Mgr. Nikolas Papadopulos

Třídní učitel 8. A (učebna č. 303), vyučující D, TV, VO

 • nikolas.papadopulos@zsporubska.cz
 • 596 911 496
 • úterý 15:00 - 16:00

Bc. Edita Janečková

Třídní učitelka 8. B (učebna č. 309), vyučující INF, D, PŘ, PC, VO

 • edita.janeckova@zsporubska.cz
 • 596 911 496
 • úterý 15:00 - 16:00

Mgr. Hana Krahulová

Třídní učitelka 8.C (učebna č. 409) vyučující CH, HV, VO, PŘ

 • hana.krahulova@zsporubska.cz
 • 596 911 496
 • úterý 15:00 - 16:00

Mgr. Štěpán Boček

Třídní učitel 9. A (učebna č. 103), vyučující AJ, NJ, VO

 • stepan.bocek@zsporubska.cz
 • 596 911 496
 • úterý 15:00 - 16:00

Mgr. Kateřina Kupková

Třídní učitelka 9. B (učebna č. 405), vyučující M, ŠJ, VO

 • katerina.kupkova@zsporubska.cz
 • 596 911 496
 • úterý 15:00 - 16:00

Mgr. Věra Novotná

Třídní učitelka 9. C (učebna č. 304), vyučující ČJ, D, VO

 • vera.novotna@zsporubska.cz
 • 596 911 496
 • úterý 15:00 - 16:00

Mgr. Magdaléna Uhýrková

Vyučující TV

 • magdalena.uhyrkova@zsporubska.cz
 • 596 911 496
 • úterý 15:00 - 16:00

Mgr. Eva Černochová

Vyučující PŘ, Z, PC, TV

 • eva.cernochova@zsporubska.cz
 • 596 911 496
 • úterý 15:00 - 16:00

Mgr. Tereza Havlíčková

Vyučující ČJ, TV

 • tereza.havlickova@zsporubska.cz
 • 596 911 496
 • úterý 15:00 - 16:00

Mgr. Ganna Ivanova

Vyučující AJ, RJ

 • ganna.ivanova@zsporubska.cz
 • 596 911 496
 • úterý 15:00-16:00

Mgr. Kateřina Kaletová

Vyučující AJ

 • katerina.kaletova@zsporubska.cz
 • 596 911 496
 • úterý 15:00 - 16:00

Mgr. Ivana Rumanová

Vyučující AJ, ŠJ

 • ivana.rumanova@zsporubska.cz
 • 596 911 496
 • úterý 15:00 - 16:00

Mgr. Jana Vašková

Vyučující VV

 • jana.vaskova@zsporubska.cz
 • 596 911 496
 • úterý 15:00 - 16:00

Mgr. Petra Vozníková

Vyučující TV

 • petra.voznikova@zsporubska.cz
 • 596 911 496
 • úterý 15:00 - 16:00

Bc. Ondřej Kubík

Vyučující INF, PC

 • ondrej.kubik@zsporubska.cz
 • 596 911 496
 • úterý 15:00 - 16:00

Mgr. Pavla Krčmářová

Vyučující AJ, TV

 • pavla.krcmarova@zsporubska.cz
 • 596 911 496
 • úterý 15:00 - 16:00

Ing. Kristýna Vrablíková

Vyučující M

 • kristyna.vrablikova@zsporubska.cz
 • 596 911 496
 • úterý 15:00 - 16:00

Asistentky pedagoga

Mgr. Denisa Grygarová

Asistentka pedagoga

 • denisa.grygarova@zsporubska.cz
 • 596 911 496
 • -

Lenka Jašková

Asistentka pedagoga

 • lenka.jaskova@zsporubska.cz
 • 596 911 496
 • -

Monika Niklová

Asistentka pedagoga

 • monika.niklova@zsporubska.cz
 • 596 911 496
 • -

Vladimíra Rausová

Asistentka pedagoga

 • vladimira.rausova@zsporubska.cz
 • 596 911 496
 • -

Zřizovatel

Za podpory

Partneři školy