Dokumenty

Název Popis Datum vytvoření Akce
Výroční zpráva 2016/2017 03/09/2020 Otevřít soubor
Výroční zpráva 2017/2018 03/09/2020 Otevřít soubor
Výroční zpráva 2018/2019 03/09/2020 Otevřít soubor
Žádost o vrácení přeplatku, školní jídelna 03/09/2020 Otevřít soubor
Provozně sanitační řád 03/09/2020 Otevřít soubor
Provozní řád tělocvičny 03/09/2020 Otevřít soubor
Provozní řád tělocvičny 03/09/2020 Otevřít soubor
Provozní řád školy 03/09/2020 Otevřít soubor
Žádost o přijetí žáka z jiné školy 03/09/2020 Otevřít soubor
Žádost o přestup žáka z jiné školy 03/09/2020 Otevřít soubor
Žádost o uvolnění z vyučování 03/09/2020 Otevřít soubor
Přihláška k talentovým zkouškám z TV 03/09/2020 Otevřít soubor
Výroční zpráva o poskytování informací 03/09/2020 Otevřít soubor
Školní řád 11/09/2020 Otevřít soubor
Dodatek ke školnímu řádu platný od 12. 10. 2020 03/11/2020 Otevřít soubor
Koncepce ZŠ Porubská 832/12 06/11/2020 Otevřít soubor
Žádost o uvolnění z TV 02/12/2020 Otevřít soubor
Vyhodnocení dotazníků k distančnímu vzdělávání - žáci 22/12/2020 Otevřít soubor
Vyhodnocení dotazníků k distančnímu vzdělávání - rodiče 22/12/2020 Otevřít soubor
Dodatek č. 2 ke Školnímu řádu ZŠ Porubská 832 účinnému od 18. 1. 2021, 1. část 18/01/2021 Otevřít soubor
Dodatek č. 2 ke Školnímu řádu ZŠ Porubská 832 účinnému od 18. 1. 2021, 2. část 18/01/2021 Otevřít soubor
Příloha školního řádu č. 1 - Váhy známek, platná od 1. 9. 2021 20/01/2021 Otevřít soubor
Příloha školního řádu č. 2 - Výchovná opatření, platná od 1. 9. 2019 20/01/2021 Otevřít soubor
Výroční zpráva 2019/2020 15/03/2021 Otevřít soubor
Výroční zpráva o poskytování informací 16/03/2021 Otevřít soubor
Přihláška k zápisu 17/03/2021 Otevřít soubor
Zápisový lístek 26/03/2021 Otevřít soubor
ŠVP pro 1. - 2. ročník 28/03/2021 Otevřít soubor
ŠVP pro 6. - 7. ročník 28/03/2021 Otevřít soubor
Žádost o odklad 01/04/2021 Otevřít soubor
Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku 20/04/2021 Otevřít soubor
Výroční zpráva o poskytování informací 2020 09/08/2021 Otevřít soubor
Výzva na vypracovní cenové nabídky 17/08/2021 Otevřít soubor
Rozpočet 17/08/2021 Otevřít soubor
Příloha č. 1. Návrh smlouvy 17/08/2021 Otevřít soubor
Příloha č. 2. - krycí list 17/08/2021 Otevřít soubor
Výzva k podání nabídky 17/08/2021 Otevřít soubor
Příloha č. 1. kupní smlouva 17/08/2021 Otevřít soubor
Příloha č. 2. - Krycí list nabídky 17/08/2021 Otevřít soubor
Žádost o uvolnění žáka ze ŠD 25/08/2021 Otevřít soubor
Vnitřní řád školní jídelny platný od 1. 9. 2021 26/08/2021 Otevřít soubor
Řád ŠD 13/09/2021 Otevřít soubor
ŠD žádost o ukončení docházky do ŠD 06/10/2021 Otevřít soubor
Návratka do ŠD - odchody dětí 06/10/2021 Otevřít soubor
Žádost o povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu 06/10/2021 Otevřít soubor
Školní vzdělávací plán pro 1. stupeň 02/12/2021 Otevřít soubor
Školní vzdělávací plán pro 2. stupeň 02/12/2021 Otevřít soubor
Školní vzdělávací plán - úvod 02/12/2021 Otevřít soubor
Informace o přijímacím řízení na SŠ 10/01/2022 Otevřít soubor

Zřizovatel

Za podpory

Partneři školy