Družina

Personální obsazení ŠD

 

Mgr. Vladimíra Helešicová

II. oddělení - přízemí

 

Mgr. Liana Pospíšilová

V. oddělení - přízemí

 

Zoja Škárková (vedoucí ŠD)

III. oddělení - přízemí

mail: zoja.skarkova@zsporubska.cz

Soňa Pavelková

I. oddělení - zvýšené přízemí

 

Eva Glombová

IV. oddělení - zvýšené přízemí

 

Anna Mokrošová

VI. oddělení - zvýšené přízemí

 

 

Telefon do ŠD:  731 501 306

 

 

 

Zřizovatel

Za podpory

Partneři školy