Družina

Provoz ŠD

Ranní družina od 06:00 do 08:00 h

Odpolední družina od 11:30 do 16:30 h

Časový harmonogram dne

11:40 - 13:30 h osobní hygiena, oběd

12:00 - 14:00 h odpočinková a relaxační činnost

14:00 - 15:00 h pobyt veku, zájmová činnost, pitný režim

15:00 - 16:30 h příprava na vyučování, spontánní aktivity

14:00 - 16:30 h zájmové útvary:

pondělí - Všeuměl (15:15 - 16:15 h)

úterý - Kreativ (15:15 - 16:15 h) 

středa - Deskové hry (15:00 - 16:30 h)

pátek - Sportuj (14:00 - 15:00 h)

Úplata za ŠD 2022/2023

180,- Kč / měsíc, splatná ve dvou splátkách převodem z účtu.

Číslo účtu:1649339329/0800

Zpráva pro příjemce: ŠD - příjmení a třída žáka

Platba za I. pololetí 900 Kč splatná do 23. září 2022, II. pololetí 900 Kč splatná do konce ledna 2023.

Jednorázová platba na celý školní rok 2022/23 1800 Kč splatná do 23. září 2022.

 

Vyzvedávání dětí ze ŠD - čipový systém BELLhop

Vážení rodiče, zákonní zástupci

rozhodli jsme se v naší škole začít pro vyzvedávání dětí ze školní družiny používat systém BELLhop. Jedná se o elektronický systém, vyvinutý přímo pro družiny základních škol. Systém je založen na identifikačních čipech. 

Čip jednoduše přiložíte k terminálu ve vestibulu školy nebo u bočního vchodu do ranní družiny. Terminál Vám krátkým akustickým signálem potvrdí správné načtení čipu a zároveň zobrazí jméno Vašeho dítěte a v kterém oddělení se nachází. Pokud se načtení čipu nezdaří, budete upozorněni dlouhým akustickým signálem a textovým oznámením o chybě načítání. K tomu může nejčastěji dojít tak, že máte u sebe více různých čipů a terminál načte jiný čip než ten, který je určený pro vyzvednutí dítěte ze ŠD.

Terminál po načtení čipu předá Váš požadavek do příslušného oddělení a vychovatel/ka Vám následně dítě samostatně pošle. Děti odchází ze ŠD pouze hlavním vchodem.

Objednání čipu

Cena jednoho čipu je 100 Kč.

Naprogramované čipy Vám budou předány na základě platby v hotovosti.

Čip je po odhlášení ze ŠD nevratný (čip lze přečipovat na mladšího sourozence).

Žádanka na čip pro účely ŠD je součástí formuláře „Zápisní lístek do ŠD“. Zákonný zástupce ve formuláři vyplní, kolik kusů čipů bude chtít pro vyzvedávání svého dítěte používat. Vždy je nutné, aby každý čip byl vydán na jméno konkrétní osoby, která za něj zodpovídá. Tento systém je zároveň bezpečnostním systémem a umožňuje, aby vychovatelé viděli, kdo dítě vyzvedává.

Osoba oprávněná k vyzvedávání dítěte musí být uvedena na „Zápisním lístku do ŠD“.

Na jeden čip nelze vyzvedávat více dětí, např. sourozence.

Při samostatném odchodu dítěte z družiny (jak uvedete na „Zápisním lístku do ŠD“), žádný čip nepotřebujete.

Situace, které mohou nastat

Ztráta čipu - je potřeba tuto skutečnost co nejdříve nahlásit vedoucí vychovatelce nebo vychovateli příslušného oddělení. Ti pak čip v systému deaktivují a nebude tak možné čip zneužít. Pro tuto situaci je tedy důležité vědět, který zakoupený čip se ztratil. Na objednávce by mělo být uvedeno, kdo který čip používá. Následně je třeba zakoupit čip nový.

Zapomenete (výjimečně) čip a nebudete ho mít u sebe, oslovíte službu na vrátnici, která se spojí s vychovateli a ověří odchod dítěte. Z bezpečnostních důvodů budete vyzváni k vyplnění formuláře „Žádost o uvolnění žáka ze školní družiny”. Na základě vyplněného formuláře vychovatel ověří vaši totožnost a dítě propustí.

Pověřená osoba bez čipu - v případě, že si pro dítě ve výjimečných případech přijde osoba, která nebude mít u sebe čip, bude postup stejný jako při zapomenutí čipu. Je však nutné, aby byla tato osoba uvedená na „Zápisním lístku do ŠD“ jako oprávněná osoba k vyzvedávání.

Informace k terminálu

Místo, kde se „VAŠE DÍTĚ NACHÁZÍ“ se Vám zobrazí na displeji po přiložení čipu:

VE ŠKOLE - jedná se o běžný stav, kdy se nacházíme ve škole (v oddělení) a je možné děti běžně vyzvedávat do 14:00 a poté od 15:00 do 16:30.

OBĚD - VYČKEJTE - jedná se hlavně o dny, kdy je velký provoz v jídelně a může se stát, že nejsme v oddělení v době, kdy už bychom měli být. V systému se nám však dítě zobrazí, a proto nemusíte čip znovu přikládat, dítě odešleme ihned po návratu z jídelny.

POBYT VENKU - jedná se o dobu mezi 14:00 - 15:00, v této době vyzvedávat děti nelze, a proto se nám Vaše přiložení čipu v systému nezobrazí. Žádáme Vás o přiložení čipu v platné době od 15:00.

HŘIŠTĚ - jedná se o dobu mez 13:30 - 14:00, v této době lze děti vyzvedávat přímo na hřišti.

KROUŽEK - jedná se o děti navštěvující zájmový útvar ŠD, kroužek s učitelem nebo externím lektorem.

AKCE -  jedná se většinou o celodružinovou akci v době mezi 14:00 - 15:00. V tomto případě se vychovateli ŠD informace o přiložení čipu nezobrazuje a dítě není možné vyzvednout. Žádáme Vás o nové přiložení čipu až po skončení akce. 

Na všechny vaše otázky ohledně čipů (objednání, deaktivaci, přečipování atd.) se prosím obracejte na vedoucí vychovatelku školní družiny: Zoju Škárkovou, tel.: 731 501 306

Věříme, že zavedení tohoto systému Vám výrazně usnadní vyzvedávání dětí ze školní družiny, a že budete se systémem spokojeni.

 

Vychovatelé ŠD

 

Zřizovatel

Za podpory

Partneři školy