Jídelna

Jsme školní jídelna komunikativní, kontaktní, otevřená a nakloněná moderním výživovým trendům s důrazem na sportovní zaměření školy. Respektujeme plnění výživových norem a spotřebního koše, v součinnosti s pestrostí stravy. Našim cílem je, aby naše služby využívalo co nejvíce spokojených strávníků, kterými jsou děti a zaměstnanci školy.

Celá oblast školního stravování je upravena v § 122, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějším předpisů a na něm navazující prováděcí vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování.

Snažíme se do skladby jídelníčku zařazovat jídla nová, a tak neustále rozšiřovat stávající nabídku. Strávníkům nabízíme výběr z více druhů zeleninových a ovocných salátů, kompotů, nebo domácích moučníků.

Cílem každé paní kuchařky je nasytit každého strávníka tak, aby mu u nás chutnalo a rád se k nám vracel. Po předchozí domluvě Vám rádi připravíme i jakoukoli dietní stravu, bude-li to v našich možnostech.

Obědy jsou vydávány na základě stravovacího čipu/karty a pouze těm, kteří jsou řádně přihlášeni ke stravování. Ke stravování je strávník trvale přihlášen podáním přihlášky ke stravování. Přihlášením se strávník zavazuje k dodržování pravidel stanovených školní jídelnou, které jsou stanoveny v platném řádu školní jídelny.

Jakékoliv dotazy týkající se stravování Vám rádi zodpovíme osobně, telefonicky, nebo e-mailem. Těšíme se na spolupráci.

Veronika Janečková, vedoucí školní jídelny

 

Informace o stravování ve školní jídelně

Vedoucí školní jídelny:  Veronika Janečková
tel. 731 501 304
      596 913 137
veronika.janeckova@zsporubska.cz 

 Úřední hodiny                       

 Po - Pá    

 7.30 - 8.00 hodin

 Výdej obědů

 Po - Pá

 11.45 - 14.00 hodin

 Výdej obědů do jídlonosičů       

 Po - Pá

 11.15 - 11.30 hodin

 

·         cena čipu je 120 Kč

·         čip je vydán na základě vyplnění přihlášky ke stravování

·         při neúčasti ve škole nebo nemoci není nárok na dotovaný oběd

·         ztrátu čipu je nutno hlásit v kanceláři vedoucí ŠJ a zakoupit čip nový

 

 

výše stravného 

Výše stravného ve školním roce 2020/2021

 Zařazení

Věk žáka 

  Cena za 1 oběd   

 I. kategorie     

         7 - 10 let         

 24 Kč

 II. kategorie

 11 - 14 let

 26 Kč

 III. kategorie

  15 let a více

 29 Kč

 Svačinky

 

 16 Kč

 Zaměstnanci školy  

 

 29 Kč

 Pitný režim na celý měsíc 

 

 16 Kč

Důležitá informace:
Do věkových skupin jsou zařazeni žáci na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku (tzn. období od 1. 9. do 31.8 následujícího roku).

 

 

Zřizovatel

Za podpory

Partneři školy