Personální složení - družina

Personální obsazení ŠD

 

Mgr. Vladimíra Helešicová

I. oddělení - přízemí

 

Bc. Stanislav Kada

II. oddělení - přízemí

 

Zoja Škárková (vedoucí ŠD)

III. oddělení - přízemí

Email: zoja.skarkova@zsporubska.cz

Soňa Pavelková

IV. oddělení - zvýšené přízemí

 

Kateřina Jarková

V. oddělení - zvýšené přízemí

 

Klára Sarvašová, DiS.

VI. oddělení - zvýšené přízemí

 

     

Telefon do ŠD:  731 501 306

Zřizovatel

Za podpory

Partneři školy