Personální složení - družina

Personální obsazení ŠD

 

Mgr. Vladimíra Helešicová

I. oddělení - přízemí

 

Bc. Stanislav Kada

II. oddělení - přízemí

 

Zoja Škárková (vedoucí ŠD)

III. oddělení - přízemí

gmail: zoja.skarkova@zsporubska.cz

Soňa Pavelková

IV. oddělení - zvýšené přízemí

 

Pavlína Šuttová

V. oddělení - zvýšené přízemí

 

Klára Sarvašová

VI. oddělení - zvýšené přízemí

 

     

Telefon do ŠD:  731 501 306

 

     
     

 

 

Zřizovatel

Za podpory

Partneři školy