Provozní informace o ŠD

Provoz ŠD od 1. 9. 2021

 

Ranní družina             od 06:00 do 08:00 h

Odpolední družina    od 11:30 do 16:30 h

 

Vážení rodiče,

opět Vám budeme předávat Vaše děti před školou. Prosíme o vyplnění odchodů ze školní družiny.

Časové intervaly:

12:30 h, 13:00 h, 13:30 h, 14:00 h, 15:00 h, 15:30 h, 16:00 h a 16:30 h

 

Prosíme o respektování těchto zvolených časů. Jiné časy odchodů volte formou omluvenky.

Vyplněný formulář odevzdejte vychovatelům (formulář naleznete na webu v záložce - ŠD formuláře „Návratka - odchody ze ŠD“).

 

Úplata za ŠD 2021/2022

 

130,- Kč/ měsíc – splatná ve dvou splátkách převodem z účtu:

·         do 25. 9. 2021 650,- Kč (platba září – leden)

·         do 28. 1. 2022 650,- Kč (platba únor – červen)

Jednorázově na celý školní rok:

·         do 25. 9. 2021 1. 300,- Kč

 

Číslo účtu:1649339329/0800

Variabilní symbol: přidělen s přihláškou do ŠD

Zpráva pro příjemce: příjmení a třída žáka

 

 

 

Zřizovatel

Za podpory

Partneři školy