Provozní informace o ŠD

Nové informace ŠD  - změna provozní doby
Provoz ŠD od 17. 5. 2021

Ranní družina                od 6:00 do 8:00 h.

Odpolední družina         od 11:30 do 16:30 h. - odchod žáků ze ŠD bude umožněn v těchto časových intervalech:

12:30 h.    13:30 h.    14:00 h.    15:00 h.    15:30 h.    16:00 h. 16:30 h.

 

I nadále budeme děti vodit před budovu školy.

Po celou dobu pobytu v budově školy budou děti nosit roušky, vychovatelky respirátory.

Dejte dětem více roušek, aby si je mohly v případě potřeby kdykoliv vyměnit.

Budeme s dětmi co nejvíce venku – dejte dětem do ŠD vhodné oblečení.

Podle uvážení přidejte dětem odpolední svačinu.

Žáci se vracejí do svých oddělení:

  1. Oddělení Soňa Pavelková třída - 1. A, 2. B

  2. Oddělení Mgr. Vladimíra Helešicová třída - 1. B, 2. C

  3. Oddělení Zoja Škárková třída - 1. B, 2. A

  4. Oddělení Eva Glombová třída - 2. B, 3. A

  5. Oddělení Mgr. Liana Pospíšilová třída - 3. B, 3. C, 5. C

  6. Oddělení Anna Mokrošová třída - 4. A, 4. B

  

Úplata za ŠD 2020/2021

 

duben – červen (3 x 130,- Kč) 390,- Kč

Platba bude i nadále hrazena bezhotovostně na účet školy (do 14. 5. 2021).

Č. ú.: 1649339329/0800

Variabilní symbol: RČ dítěte

Zpráva pro příjemce: jméno a třída dítěte

V červnu proběhne vyúčtování přeplatků za II. pololetí 2020/21

 

V případě dotazů volejte vedoucí ŠD: Zoja Škárková - tel.: 731 501 306

 

mail: zoja.skarkova@zsporubska.cz

 

Zřizovatel

Za podpory

Partneři školy