Provozní informace o ŠD

Provoz ŠD

Ranní družina od 06:00 do 08:00 h

Odpolední družina od 11:30 do 16:30 h

Časový harmonogram dne

11:40 - 13:30 h osobní hygiena, oběd

12:00 - 14:00 h odpočinková a relaxační činnost

14:00 - 15:00 h pobyt veku, zájmová činnost, pitný režim

15:00 - 16:30 h příprava na vyučování, spontánní aktivity

14:00 - 16:30 h zájmové útvary:

pondělí - Všeuměl (15:15 - 16:15 h)

úterý - Kreativ (15:15 - 16:15 h) 

středa - Desková hry (15:15 - 16:30 h)

pátek - Sportuj (14:00 - 15:00 h)

Úplata za ŠD 2022/2023

180,- Kč / měsíc, splatná ve dvou splátkách převodem z účtu.

Číslo účtu:1649339329/0800

Zpráva pro příjemce: ŠD - příjmení a třída žáka

Platba za I. pololetí 900 Kč splatná do 23. září 2022, II. pololetí 900 Kč splatná do konce ledna 2023.

 

Jednorázová platba na celý školní rok 2022/23 1800 Kč splatná do 23. září 2022.

Zřizovatel

Za podpory

Partneři školy