Provozní informace o ŠD

Nové informace ŠD

Provoz ŠD od 12. 4. 2021

Ranní družina                     od  6:00 do   8:00 h

Odpolední družina             od 11.30 do 16.00 h - odchod žáků ze ŠD bude umožněn v těchto časových intervalech:

12:30 h         13:30 h         14:00 h         15:00 h         15:30 h         16:00 h

I nadále budeme děti vodit před budovu školy.

Po celou dobu pobytu v družině budou děti nosit roušky, vychovatelky respirátory.

Dejte dětem více roušek, aby si je mohly v případě potřeby kdykoliv vyměnit.

Budeme s dětmi co nejvíce venku – dejte dětem do ŠD vhodné oblečení.

Podle uvážení přidejte dětem odpolední svačinu.

 

Úplata za ŠD 2020/2021

duben – červen (3 x 130,- Kč) 390,- Kč

Platbu bude i nadále hrazena bezhotovostně na účet školy (do 30. 4. 2021).

Č. ú.: 1649339329/0800

Variabilní symbol: RČ dítěte

Zpráva pro příjemce: jméno a třída dítěte

Rodiče 3., 4. a 5. ročníků, kteří si nevyzvedli přeplatek za I. pol. 260,- Kč

·        tato částka 260,- Kč bude převedena na II. pol. a doplatek za II. pol. činí 130,- Kč

 

V červnu proběhne vyúčtování přeplatků za celý šk. r. 2020/21

 

V případě dotazů volejte vedoucí ŠD: Zoja Škárková - tel.: 731 501 306

Zřizovatel

Za podpory

Partneři školy