Veřejné zakázky

Ředitelka školy Mgr. Hana Petrová výhlašuje výzvu v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky služby do 2 mil. Kč bez DPH - Výběrové řízení učebna F a CH.

Výzva k podání nabídky

Návrh smlouvy

Krycí list

Příloha smlouvy - rozpočet

Rozhodnutí o výběrovém řízení na učebnu F a CH

 

Ředitelka školy Mgr. Hana Petrová vyhlašuje výzvu na podání nabídky a zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky ICT.

Výzva k podání nabídky

Specifikace předmětu plnění

Příloha číslo 1.

Příloha číslo 2. Krycí list nabídky

Příloha číslo 3. Čestné prohlášení

Příloha číslo 4. Kupní smlouva

Výsledek výběrového řízení ICT

 

Ředitelka školy Mgr. Hana Petrová vyhlašuje výzvu na vypracování cenové nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky, služby do 2 mil. Kč bez DPH na akci: „Pobyty žáků ve školním roce 2019/2020"

 Rozhodnutí A

Rozhodnutí B

Výzva ZŠ Porubská

Krycí list 

Příloha smlouvy

Návrh smlouvy

Dodatečné informace

 

Ředitelka školy vyhlašuje výzvu na vypracování cenové nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky, služby do 2 mil. Kč bez DPH na akci: „Pobyty žáků ve školním roce 2018/2019“

Výzva

Návrh smlouvy

Krycí list nabídky

Krycí list

Rozhodnutí A

Rozhodnutí B

Rozhodnutí C

 

Ředitelka školy vyhlašuje výzvu na vypracování cenové nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky, služby do 2 mil. Kč bez DPH na akci: „Výběrové řízení - nábytek 2018“

Výzva

Návrh smlouvy

Krycí list

Specifikace

Rozhodnutí o výběru

Ředitelka školy vyhlašuje výzvu na vypracování cenové nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky, služby do 2 mil. Kč bez DPH na akci: „Výpočetní a prezentační technika 2018“

Výzva

Návrh smlouvy

Krycí list

Specifikace technických parametrů

Rozhodnutí o výběru

Ředitelka školy vyhlašuje výzvu na vypracování cenové nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky, služby do 2 mil. Kč bez DPH na akci: „Lyžařké kurzy 2018“

Výzva

Návrh smlouvy

Krycí list

Rozhodnutí o výběru část A 

Rozhodnutí o výběru část B

 

Ředitelka školy vyhlašuje výzvu na vypracování cenové nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky, služby do 2 mil. Kč bez DPH - VÝPOČETNÍ A PREZENTAČNÍ TECHNIKA

Výzva

Krycí list

Dodatečná informace

Rozhodnutí o výběru

Ředitelka školy vyhlašuje výzvu na vypracování cenové nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky, služby do 2 mil. Kč bez DPH - VÝMĚNA PODLAHOVÉ KRYTINY

Výzva

Krycí list

Rozhodnutí o výběru

Ředitelka školy vyhlašuje výzvu na vypracování cenové nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky do 2 mil. Kč bez DPH - KONVEKTOMAT

Výzva

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

Ředitelka školy vyhlašuje výzvu k podání nabídky v řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby

„ Výběrové řízení na DVPP pro pedagogické pracovníky"

 

25. ledna 2017

Ředitelka školy vyhlašuje výzvu k podání nabídky v řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby

„ Výběrové řízení na DVPP pro pedagogické pracovníky"

Výzva

Smlouva o lektorské činnosti

Vzdělávací semináře

Dodatečné informace 1

Dodatečné informace 2

Výsledek výběrového řízení

Zřizovatel

Za podpory

Partneři školy