Nový čipový systém ve ŠD

Vyzvedávání dětí ze ŠD

Nový čipový systém ve ŠD

Vážení rodiče, zákonní zástupci

rozhodli jsme se v naší škole začít pro vyzvedávání dětí ze školní družiny používat systém BELLhop. Jedná se o elektronický systém, vyvinutý přímo pro družiny základních škol. Systém je založen na identifikačních čipech. Systém bude v plném provozu během října 2022.

Čip jednoduše přiložíte k terminálu ve vestibulu školy nebo u bočního vchodu do ranní družiny. Terminál Vám krátkým akustickým signálem potvrdí správné načtení čipu a zároveň zobrazí jméno Vašeho dítěte a v kterém oddělení se nachází. Pokud se načtení čipu nezdaří, budete upozorněni dlouhým akustickým signálem a textovým oznámením o chybě načítání. K tomu může nejčastěji dojít tak, že máte u sebe více různých čipů a terminál načte jiný čip než ten, který je určený pro vyzvednutí dítěte ze ŠD.

Terminál po načtení čipu předá Váš požadavek do příslušného oddělení a vychovatel/ka Vám následně dítě samostatně pošle. Děti odchází ze ŠD pouze hlavním vchodem.

Objednání čipu

 

Cena jednoho čipu je 100 Kč.

Naprogramované čipy Vám budou předány na základě platby v hotovosti.

Čip je po odhlášení ze ŠD nevratný (čip lze přečipovat na mladšího sourozence).

Zákonný zástupce musí vyplnit formulář „Žádanka na čip pro účely ŠD“ k objednání čipu s uvedením, kolik čipů bude chtít pro vyzvedávání svého dítěte používat. Tento formulář bude součástí přihlášky do ŠD. Vždy je nutné, aby každý čip byl vydán na jméno konkrétní osoby, která za něj zodpovídá. Tento systém je zároveň bezpečnostním systémem a umožňuje, aby vychovatelé viděli, kdo dítě vyzvedává.

Osoba oprávněná k vyzvedávání dítěte musí být uvedena na „Zápisním lístku do ŠD“.

Na jeden čip nelze vyzvedávat více dětí, např. sourozence.

Při samostatném odchodu dítěte z družiny (jak uvedete na „Zápisním lístku do ŠD“), žádný čip nepotřebujete.

 

Situace, které mohou nastat

Zapomenete (výjimečně) čip a nebudete ho mít u sebe, oslovíte službu na vrátnici, která se spojí s vychovateli a ověří odchod dítěte. Z bezpečnostních důvodů budete vyzváni k vyplnění formuláře „Žádost o uvolnění žáka ze školní družiny”. Na základě vyplněného formuláře vychovatel ověří vaši totožnost a dítě propustí.

Pověřená osoba bez čipu - v případě, že si pro dítě ve výjimečných případech přijde osoba, která nebude mít u sebe čip, bude postup stejný jako při zapomenutí čipu. Je však nutné, aby byla tato osoba uvedená na „Zápisním lístku do ŠD“ jako oprávněná osoba k vyzvedávání.

Informace k terminálu

Místo, kde se „VAŠE DÍTĚ NACHÁZÍ“ se Vám zobrazí na displeji po přiložení čipu:

VE ŠKOLE - jedná se o běžný stav, kdy se nacházíme ve škole (v oddělení) a je možné děti běžně vyzvedávat do 14:00 h a poté od 15:00 do 16:30 h.

OBĚD - VYČKEJTE - jedná se hlavně o dny, kdy je velký provoz v jídelně a může se stát, že nejsme v oddělení v době, kdy už bychom měli být. V systému se nám však dítě zobrazí, a proto nemusíte čip znovu přikládat, dítě odešleme ihned po návratu z jídelny.

POBYT VENKU - jedná se o dobu mezi 14:00 - 15:00 h, v této době vyzvedávat děti nelze, a proto se nám Vaše přiložení čipu v systému nezobrazí. Žádáme Vás o přiložení čipu v platné době od 15:00h.

KROUŽEK - jedná se o děti navštěvující zájmový útvar ŠD, kroužek s učitelem nebo externím lektorem.

AKCE -  jedná se většinou o celodružinovou akci v době mezi 14:00 - 15:00 h. V tomto případě se vychovateli ŠD informace o přiložení čipu nezobrazuje a dítě není možné vyzvednout. Žádáme Vás o nové přiložení čipu až po skončení akce. 

Na všechny vaše otázky ohledně čipů (objednání, deaktivaci, přečipování atd.) se prosím obracejte na vedoucí vychovatelku školní družiny: Zoju Škárkovou, tel.: 731 501 306

Věříme, že zavedení tohoto systému Vám výrazně usnadní vyzvedávání dětí ze školní družiny, a že budete se systémem spokojeni.

 

Vychovatelé ŠD

Zřizovatel

Za podpory

Partneři školy