Přihlášení žáků do školní družiny na školní rok 2021/2022

Přihlášení žáků do školní družiny na školní rok 2021/2022

Blíží se konec stávajícího školního roku a s nástupem žáků do prvních tříd je potřebné zjistit, kolik dětí prvního stupně bude navštěvovat školní družinu.

Pokud budete mít zájem o umístění Vašeho dítěte ve školní družině pro příští školní rok, paní vychovatelky Vám předají zápisní lístek.

Vyplněný zápisní lístek odevzdejte na vrátnici školy nebo své paní vychovatelce do 18. 6. 2021.

Žáci jsou do ŠD přijímáni na základě řádně vyplněného zápisního lístku a zaplacení úplaty.

O zařazení a přijetí žáka rozhoduje ředitelka školy s ohledem na kapacitu ŠD a dle stanovených kritérií:

1.      žáci 1. a 2. ročníků

2.      sourozenci, kteří jsou umístěni ve ŠD

3.      žáci 3. až 5. ročníků

Kapacita školní družiny je 180 žáků a oddělení se naplňuje nanejvýše do počtu 30 žáků.

Žák je do ŠD přihlášen k pravidelné denní docházce minimálně 4 dny v týdnu na dobu jednoho školního roku.

 

Písemná přihláška je závazná na školní rok 2021/2022.

Zřizovatel

Za podpory

Partneři školy